PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 8 februari 2010

EXPOSITIE SASKIA WEISHUT 2 MAART T/M 6 APRIL
“Geleid door het toeval”
Expositie van Peintisseries van Saskia Weishut-Snapper
Textiel/mixed media

In mijn jeugd, toen ik Frans studeerde, zong Mouloudji: “Un jour tu verras on se rencontrera quelque part, n’importe où guidés par le hasard etc.” Dat liedje werd mijn favoriet.

Onlangs ontdekte ik het toevallig weer en ik dacht aan mijn leven en hoe ik eigenlijk altijd geleid ben door het toeval. En aan het feit dat ze zeggen dat toeval niet bestaat.
En vervolgens dacht ik aan mijn werk en aan het synthetische materiaal “tyvek” wat ik tegenwoordig zo veel gebruik.
Natuurlijk weet ik best wat ik ermee doe: ik knip het, ik beschilder het en ik combineer het met andere stoffen.
Maar daarna laat ik mij verrassen, want de tyvek heeft zijn eigenaardigheden en doet wat het wil, het leidt mij in plaats van andersom.

Deze expositie vindt plaats in “De Tweede Uitleg”,  Nieuwe Looiersstraat 29, Amsterdam (tussen Vijzelgracht en Reguliersgracht), tel. 020 – 625 98 79, www.tweedeuitleg.nl
De tentoonstelling duurt van dinsdag 2 maart t/m dinsdag 6 april.
Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

Om een indruk te krijgen van mijn werk kunt u kijken op www.saskia.weishut.com en om contact te maken: saskia@weishut.com  of  020 – 422 8616. Als u me even belt, kan ik zeer snel ter plekke zijn, want ik woon hier vlakbij.

Geen opmerkingen: