PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

dinsdag 23 maart 2010

EXPOSITIE CARLA VAN LAAR EN MARIET RANKENBERG

TEXTIELKUNST, NIEUWE WEGEN

ZONDAG 11, 18, 25 APRIL EN 02 MEI 2010
VAN 14.00 TOT 17.00 UUR


Het bestuur van Kunstkring Het Gelders Eiland nodigt u van harte uit voor
de feestelijke opening van deze expositie op zondag 11 april om 14.30 uur
in aanwezigheid van beide kunstenaars. De opening zal muzikaal worden
opgeluisterd door het Trio Zift, bestaande uit Ciska van der Weij, klarinet,
Marit Berends, cello en Jules Luisman, piano. Zij zullen werken vertolken
van Juon, Bruch en Piazzola. Een verrassende keus die goed aansluit bij
het getoonde werk.

Voor groepen kunnen andere bezoektijden geregeld worden; Telefoon 0316 54 14 27. Route;
Aerdt is bereikbaar via Lobith, Zevenaar of Pannerden. Adres; Kerkweg 26, 6913 AK Aerdt.
www.kunstkringhge.nl 

In de wereld van de textielkunst worden overal nieuwe wegen ingeslagen. Oude technieken
worden verbonden met nieuwe materialen en de traditionele vormen worden losgelaten of
aangepast. Op deze expositie laten Carla van Laar (Veenendaal) en Mariet Rankenberg
(Steenwijk) ieder op eigen wijze zien hoe de scheidslijn tussen de ‘oude’ kunstnijverheid en
kunst langzaam maar zeker vervaagt. Hun ambachtelijk vermogens zijn duidelijk zichtbaar,
hun producten zijn zelfstandige kunstwerken, waarin de oude en nieuwe materialen
en technieken worden aangewend om uitdrukking te geven aan de inspiratie van beide
kunstenaressen.

Carla van Laar laat zich leiden door bijvoorbeeld de kleuren en vormen van landschap of
tuin en zet deze om in een geometrisch lijnenspel dat , soms letterlijk, aan de gebruikelijke
kaders ontsnapt. De spanning die daarbij wordt opgeroepen wordt schijnbaar opgelost door
een bepaald evenwicht, dat toch de spanning weer in stand houdt Kenmerkend is het gebruik
van materialen als hout, leisteen,.oud lood en dergelijke. Daarnaast de voornamelijk abstracte
aard van haar fijnzinnige werk.

Mariet Rankenberg lijkt een enigszins romantische inspiratie te hebben: er zijn veel
mensachtige figuren in haar werk te vinden en daarnaast magische wezens en landschappen
die een poëtische sprookjeswereld lijken op te roepen. Ontmoeting of juist eenzaamheid is een
regelmatig terugkerend motief. Gebruik van oude technieken als frivolité wordt gecombineerd
met bijvoorbeeld machinaal borduurwerk, Vormen en beelden ontstaan onder andere door
het gebruik van wateroplosbare stoffen en acryllatex. In veel werkstukken lijkt toch ook een
verbinding te liggen naar de vormentaal van vroegere perioden.

Ten slotte moet vermeld worden dat van beide kunstenaressen smaakvolle, eenvoudige en
betaalbare sieraden aanwezig zijn.

Kunstkring
het gelders eiland

Geen opmerkingen: