PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 21 maart 2011

EXPOSITIE Steekplus Terneuzen juni 2011

Van 1 juni tot 1 juli zal er een Steekplus expositie zijn in De Galerie, Noordstraat 2, Terneuzen.
Van de volgende Steekplussers zal daar werk aanwezig zijn.

Els van Baarle
Saskia Weishut
Cherilyn Martin
Hélène Derkx
Juliette Eckel
Carla van Laar
Jackie Howard
Lia Meiborg
Liesbeth Jongema
Mariet Rankenberg
Greet van Duijn
Sybrecht Bosker
Zena Comyns
Henny Pols
Els Daniels
Elly Nederpeld
Hanny Couwenhoven
Toos Huisman
Maria Verboom
Jannie Visscher
Anneke Herrold
Manja Markies
Riny Smits
Willeke Klaassen
Lis Nielsen
Henny Beilemans
Annelies de Graaf
Hannelieke van de Beek
Unni Nestvang
Ginni Fleck
Cora de Kok
Emilie ten Klei
Joke Hardenbol

De openingstijden van de galerie zijn :
Woensdag, Donderdag,  Vrijdag, Zaterdag van
13.00 uur tot 17.00 uur.
Koopzondag (laatste zondag van de maand) 13.00 uur tot 17.00 
uur.
Op zaterdagmiddag is er een Steekplusser aanwezig om te demonstreren.

Geen opmerkingen: