PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 7 maart 2011

WORKSHOPS CHERILYN MARTIN 27 EN 28 MEI 2011

Op 27 en 28 mei geeft Cherilyn weer een workshop over de encaustic techniek bij Zijdelings in Tilburg.

“Ruimtelijk werken met Encaustic”

2daagse workshop o.l.v. Cherilyn Martin

Zijdelings, Tilburg

www.zijdelings.eu

 

Encaustic medium, textiel en papier vormen de basis elementen van deze workshop.
Er wordt gewerkt vanuit het platte vlak om vrijstaande vormen te verkrijgen.
Aandacht wordt besteed aan het maken van kunstenaars boeken en ruimtelijke constructies waarbij gelaagdheid en transparantie een belangrijke rol spelen.
Allerlei papiersoorten kunnen gebruikt worden om constructies te maken, b.v. papier met toevoegingen, servetten en tissuetex. Verder kunnen "gerecyclede" papiertjes zoals theezakjes, oude correspondentie(zoals brieven) en documenten gebruikt worden.
Een ruimtelijke vorm kan worden gegeven aan natuurlijke stoffen zoals zijde en katoen wanneer ze behandeld worden met encaustic medium.
Piecing, bewerking van de oppervlakte en toevoeging van mixed media behoren ook tot de mogelijkheden
Encaustic medium werkt als bindmiddel, maar constructies kunnen ook van tevoren met de naaimachine of met de hand in elkaar gezet worden. Verdwijnvlies kan daarbij gebruikt worden als hulpmiddel.

Geen opmerkingen: