PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 9 mei 2011

TUINSTRUINEN: OPENING


 

In 2011 viert “Tuinstruinen” zijn tweede lustrum in Steenwijkerland. Om dit jubileum te vieren is er een textielkunst route uitgezet door 5 prachtige tuinen van 15 mei tot 15 september. De Nederlandse organisatie van textielkunstenaars ’’Steekplus”verleent medewerking aan dit bijzondere  evenement. Diverse kunstenaars hebben een object gemaakt voor in de borders, op het water , in het gras of  in de bomen.

Vanwege deze primeur in Steenwijkerland komt de Burgemeester de tuin- en textielroute  op 20 mei openen en wij nodigen u uit om hiervan getuige te zijn.
Programma:
1430u   Alle genodigden aanwezig (met koffie, thee) aan de Kraaiheide 8 in Steenwijk
1455u   Aankomst burgemeester bij deelnemers aan Tuinstruinen en bestuur ‘’Steekplus’’
1500u   Speech burgemeester
1515u   Openingshandeling door de burgemeester
1520u   Rondleiding door de tuin met presentatie van de textiel objecten aan  de  burgemeester en andere genodigden met aansluitend een glaasje en een hapje.
1600u   Vertrek burgemeester
1700u   Vertrek overige gasten

Geen opmerkingen: