PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

woensdag 14 maart 2012

MEER OVER : ANKIE VYTOPYL

-->

NAAM : 
Ankie Vytopil
WOONPLAATS : 
Blaricum
PROVINCIE : 
Noord Holland
LAND : 
Nederland

WEBSITE :

OVER MIJ : 
Jarenlang was ik patchwork quiltmaker, maar nu ben ik van harte aan het borduren. Ik was niet tevreden over de mogelijkheden voor het maken van art quilts, en vond het resultaat soms gekunsteld. Bij het maken van borduurwerk heb ik alleen garen en doek, en ik gebruik het garen zoals een schilder penseelstreken gebruikt. 
 
-->
Bovenstaande foto is geïnspireerd op de Tsunami, dit is mijn meest recente werk waarop ik veel reacties heb gehad via Facebook.
Eerder heb ik borduurwerk gemaakt over mijn eigen lichaam en het gevoel dat je als mens kwetsbaar bent. Die werken zijn te zien op mijn website.
Het afsluitende werk is hieronder te zien.  
But enough about me
Sindsdien ben ik me gaan bezighouden met de aarde. Er wordt tegenwoordig veel zorg geuit over het klimaat, en er lijken extreme verschijnselen te zijn, meer dan in de afgelopen decennia.  Eerst heb ik onderzocht wat de aarde eigenlijk is, en daaruit kwam het onderstaande werk voort met de titel Digging all the way to Australia: mijn broers begonnen in de achtertuin te graven, en wij kinderen dachten dat je alleen maar tuinzand zou vinden als je helemaal naar Australië zou willen graven. Maar de aarde is in feite een grote hoogoven, met gloeiend ijzer van binnen. Het tweede werk in deze serie is Tsunami, een beeld van het landschap in Fukushima tijdens de ramp.
-->
Ik schreef hierover op Facebook: Finished Tsunami picture, 4 weeks of steady embroidery, 4 days of framing unframing, reframing until I discovered that it needed the high size and the empty sky above.
 

Digging all the way to Australia


DOOR MIJ GEVOLGDE BLOGS : 
weinig of geen (wel steekplus), ik ga veel naar musea en ik ga ook graag naar filmhuizen

FAVORIETE (KUNST-)BOEKEN/TIJDSCHRIFTEN : 
momenteel verdiep ik mij in de Romeinse tijd (verzamel Romeins glas), en ik houd erg van Japanse literatuur, ook de nu populaire Murakami

FAVORIETE WEBSITES : 
weinig of geen, behalve Facebook, nieuwsrubrieken uit binnen- en buitenlandGeen opmerkingen: