PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 4 juni 2012

JUBILEUMEXPOSITIE HANNELIEKE VAN DE BEEK

Tentoonstelling: “NIETS IS ZONDER WAARDE” in de Grote Kerk van Dordrecht

Uitnodiging

Met genoegen nodigen wij u uit voor deze expositie van kunstenares Hannelieke van de Beek
 op zaterdag 9 juni om 16.30 uur.

Met deze expositie viert Hannelieke haar 30 jarig jubileum als kunstenares. Haar kunstwerken zijn geïnspireerd op de Bijbel. Ook impressies van reizen en ervaringen krijgen een plek in haar werk.

De opening zal verricht worden door de voorzitter van de wijkkerkenraad de Heer Kim Bruggeman.

Programma:
                  Welkom door de tentoonstellingscommissie
                  Toespraak van de voorzitter van de wijkkerkenraad
Hannelieke geeft uitleg over haar pelgrimage in woord en beeld in samenwerking met René van Loenen
René van Loenen draagt enkele gedichten voor
Opening

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de tentoonstelling bezichtigen en Hannelieke feliciteren met haar jubileum.

Namens de tentoonstellingscommissie,
                  Ineke Bax en Cockie Voordouw

Adres Grote Kerk: Lange Geldersekade 2, Dordrecht

Geen opmerkingen: