PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 4 juni 2012

KONINGINNEDAG

Koninginnedag is natuurlijk al een maand geleden, maar dringender berichten zorgden ervoor dat dit bericht steeds opschoof. Maar hier dan toch.
"Onze" Carla van Laar was een van de kunstenaars die meewerkte aan de bloem voor de koningin.


Bloemen voor de Koninklijke familie en Veenendaal
VEENENDAAL Koninginnedag 2012 in Rhenen en Veenendaal werd een dag vol bloemen. Tijdens de danktoespraak van de Koningin stond Hare Majesteit omringd door haar familie te midden van een zee van bloemen die rondom het podium waren gestoken. Ook onderweg kreeg de familie van toeschouwers veel bloemen aangeboden. Maar Veenendaal had nog iets speciaals voor de Koninklijke familie; een blijvende bloem van ruim 3 meter hoog en 7 meter lang, officieel onderdeel binnen het thema Cultuur op de Koninklijke route.
De megabloem waaraan nauwelijks zeven weken kon worden gewerkt - is een creatie van  de drie professionele Veenendaalse kunstenaressen Carla van Laar (textiel kunst), Suzanne Visscher (beeldende kunst) en Madeleine Last (bloemsierkunst). De stalen constructie alleen al vergde meer dan vijftig lasuren van Peter Jansen en Ben Verwijs. Veenendaalse schoolkinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar leverden een bijdrage in de vorm van tekeningen. 
De bloem kreeg de titel Groei mee en laat zien wat Veenendaal als groene groeigemeente in zich heeft. Rond het hart van de bloem zijn vijf bloembladeren gemaakt, alle gebogen in de vorm van de stadsplattegrond van de Gemeente Veenendaal.
Symboliek                                                                                                                              
 Eén van de bladeren is beschilderd met de plattegrond en de hoofdwegen van de gemeente. Door het gebruik van lagen Tyfek symboliseert een blad de culturele vernieuwing in Veenendaal. Invallend (zon)licht biedt, samen met tussen de lagen Tyfek gebruikte materialen, een kleurrijk spel. De kindertekeningen die in een van de bloembladeren zijn verwerkt, laten zien wat jongeren leuk en belangrijk vinden in hun dorp met stadse allures, zoals Veenendaal wordt genoemd. Veenendaal, dat zich thans profileert als een jonge leef- en ICT-stad, heeft een verleden met tabak, wol, turf en textiel. En nog steeds wordt er, maar nu voor zeer geavanceerd industrieel gebruik, textiel geproduceerd.
Materialen                                                                                                                                  
 Met een van deze industriële garens is een breiwerk gemaakt en gespannen in een bloemblad. De wol en turf komen in het kunstwerk terug in de vorm van vervilte bouwstenen en turfblokken op de bodem waaruit de bloem verrijst. De bouwstenen en groeikern in de steel geven aan dat Veenendaal nog steeds bouwt en groeit. Vervilte sigaren zijn als meeldraden terug te vinden in het hart van de bloem. De bloem is driedimensionaal en ook de achterkant van de bloembladeren zijn bewerkt met onder andere schilderskunst. Een unieke bloem die een plek gaat krijgen in Veenendaal als een blijvende herinnering aan een prachtige Koninginnedag, waarin bloemen een hoofdrol speelden.
.

Geen opmerkingen: