PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 11 juni 2012

RINY SMITS: EXPOSITIE NATIONAAL VLECHTMUSEUM


Steekplusser Riny Smits doet mee met de expositie in het Nationaal Vlechtmuseum


 


LINKING: een expositie die verbindt!  

In 2012 bestaat het gebouw waarin het Nationaal Vlechtmuseum gevestigd is 100 jaar. De verjaardag van de Rijksrietvlechtschool vieren we met een  Vlechtfeest Vlechtmuseum, met bijzondere workshops op 14, 15 en 16 juni, een vlechtmarkt op 17 juni en een expositie met deelnemers uit vele landen van 14 juni tot 4 november 2012.

Ons thema voor deze Vlechtdagen is  de Verbinding:    LINKING
Daarmee willen we aangeven dat het vlechten verbonden is met de hele wereld: met veel verwante technieken die een link met vlechten hebben, met al die vlechters die geregeld eens over de grenzen van hun eigen ambacht heen kijken, met andere landen en andere handen. Vlechten met andere materialen, alle nieuwe en oude wegen bekeken met een frisse blik: verbinding. Het creatieve ambacht in de schijnwerpers.
EXPOSITIE  14 juni tot 4 november 2012

Wethouder Cor Trompeter van de gemeente Weststellingwerf zal op zondag 17 juni om 10.30 uur de openingshandeling verrichten
Dit is de opmaat naar een feestelijke vlechtproeverij, die de hele dag het museum kleurt. Demonstratie, inloop en snuffelworkshops en vlechters die vertellen over hun werk. Tot 17.00 uur staat het museum in het teken van vlechten voor en door iedereen.

Naast de hoofdexpositie "Linking" zijn er tot eind 2012 diverse kleine expositie in het museum te zien.
Nationaal Vlechtmuseum
Mandehof 7
8391 BG Noordwolde (Frl)
0561 431885
Open op dinsdag t/m vrijdag
van 11.00 - 17.00 uur


www.vlechtmuseum 
www.rinysmits.exto.nl
 

Geen opmerkingen: