PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 24 september 2012

KITTY KORVER BIJ VILT IN DE BEELNDE KUNST

-->Kunstenaars hebben vilt ontdekt als expressiemiddel, en vilters ontdekten de kunstenaar in zichzelf.
In het Koetshuis Mensinge in het Drentse Roden organiseert de kunstenaarsvereniging Verkuno een verrassende expositie van een tiental professionele kunstenaars die vilt toepassen in hun kunst. Deze zal plaatsvinden van zaterdag 29 september tot en met zondag 21 oktober 2012.

Enkele deelnemers kwamen in hun zoektocht naar het beste materiaal om hun visie mee vorm te geven uit op vilt. Zo was Kitty Korver uit Nagele keramiste en maakt ze nu grote vilten wandschalen met een grafische inslag. Magda Balvers werkte met glas, metaal en rubber, nu is vilt een onmisbaar element in haar installaties. Marjolein Dallinga, na haar opleiding aan Minerva verhuisd naar Canada, verrast door haar onnavolgbare kleurgebruik. Nu maakt zij voor Cirque du Soleil unieke kostuums van vilt. Jantine Koppert uit Uithuizen, maakt transparante draadconstructies en komt dit keer met kleurrijk genaaid vilt. Charity Musoma van der Meer uit Zambia werkt in Gieten als fashiondesigner met wol in de hoofdrol en is via  breisels uitgekomen bij exotische kledingontwerpen.
 Andere deelnemers zijn via het vilten kunstenaar geworden. Marijke Eken laat zich door spiritualiteit inspireren tot grote organische objecten. Inge Evers heeft  haar hele leven aan vilt gewijd. Nu ze 70 jaar is geworden levert dat wades op die men al  tijdens het leven kan gebruiken om zich mee  te omhullen. Ook als kunstobjecten zijn ze prachtig. Marion Kieft, fotograferend kunstenaar, laat dat gebruik zien. De Italiaanse architect en kunstenaar Claudio Varone wil kunst, ambacht en architectuur samen brengen en maakt samen met de door de wol geverfde viltster, Anneke Copier, een serie wandkleden:‘Felt for architecture’. Jolande van Luijk verwerkt een veelvoud aan natuurlijke materialen tot objecten waarin plantaardig papier en vilttechnieken samen komen. Bertina Slettenhaar laat zich inspireren door sterfelijkheid tot groot driedimensionaal werk.
Vilt in de beeldende kunst   is een tentoonstelling die de bezoekers kennis laat maken met een relatief onbekende vorm van kunst. Deze indrukwekkende verzameling van grote viltobjecten verrast en inspireert.
·      Opening  29 september om 11.30 uur door Inge Evers. Zij is de halve wereld  rond getrokken en heeft overal de traditionele vilttechnieken bestudeerd. Ze heeft met haar materialenonderzoek en nieuwe toepassingen de grote stap gemaakt naar hedendaagse kunst,. Vilt veranderde door haar publicaties en exposities van een handwerktechniek in een kunstdiscipline!
·      Oktobermaand Kindermaand, kunstvilten met kinderen van 7 tot 12 jaar, 7 oktober 14.30-16.30 uur. Opgave via  jolandevanluijk@hetnet.nl
·      Masterclass door Charity Musoma van der Meer, KunstKraag vilten op 12 oktober van 10.30-13.30 uur. Prijs €40,-  Opgave via jolandevanluijk@hetnet.nl
·      Lezing door Gieneke Arnolli, textielconservator van het Fries Museum: ‘Feel Felt Felt’ op Zondag 14 oktober, 12.00 uur. Geen opgave nodig.
·      Verloting, bezoekers van deze expositie kunnen meedoen aan een verloting: alle deelnemende kunstenaars hebben een viltkunstobject ter beschikking gesteld. De lezers van het blad Textiel Plus kunnen gratis meedoen op vertoning van de coupon uit het recente kunstmagazine.
Deelnemende kunstenaars:
Magda Balvers                                  www.verkuno.nl
Anneke Copier /Claudio Varone       www.annekecopier.nl
Marjolein Dallinga                             www.bloomfelt.com
Marijke Eken                                     www.mekenart.com
Inge Evers                                          www.wvevers.dds.nl
Jantine Koppert                                www.jantinekoppert.com
Kitty Korver                                    www.alligt.nl/kiko
Charity Musoma van der Meer        www.sharit.net
Jolande van Luijk                              www.fibreations.nl
Bertina Slettenhaar                            www.teatral.nlGeen opmerkingen: