PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 14 januari 2013

EXPOSITIES QUILTART

-->
 
-->
Tentoonstelling : A Slice of Quilt Art

Van 26 januari t/m 3 maart 2013

In De Schierstins te Veenwouden.   www.schierstins.nlA Slice of Quilt Artis een tentoonstelling van de groep Quilt Art. www.quiltart.eu

De groep is in 1985 opgericht in Engeland.

 Het is een internationale groep van 20 leden uit verschillende landen :  Engeland ; Denemarken ; Duitsland ; Ierland ; Hongarije ; Belgie ; Nederland ; Frankrijk en 1 uit de USA.

Hun doel was het verleggen van de textiele grenzen en aan een groter publiek te laten zien .  can a quilt be art? de grote vraag.De groep komt 4 keer per jaar bij elkaar . 2 keer in Engeland en 2 keer op het vaste land van Europa.

De groep heeft  tentoonstellingen meestal in Europa .Op het ogenblik reist er een in Amerika rond .  Ook in Canada en Japan werd geexposeerd

Voor elke tentoonstelling wordt meestal een catalogus gemaakt.

 Een van de leden ,Charlotte Yde , is een professionele graficus/boekontwerpster.Er is geen thema , hoogstens een afmeting , zoals in deze kleinere expositie .

 Van ieder is er 1 werk.

Bij de grote exposities wordt het open gelaten en krijgt men alleen te horen het aantal strekkende meters. Dit alles in goed overleg met elkaar.

Ieder is professioneel genoeg om eigen werk te maken.A Slice of Quilt Artis nu in het Noorden van ons land.

 Het is in 2010 gestart in:  Birmingham ; Muenchen ;

                  2011 in Sitges ;Praag ; Tinahely ( Ierl) ; Boedapest ;

                   2012 Rijswijk ; Veldhoven ; Cowslip ( Cornwall) Er is een catalogus ( € 20,- ).

 In de museumwinkel zijn meer boeken en kaarten te koop van de groep.  Dirkje van der Horst- Beetsma , ( afkomstig uit Metslawier )

 zal aanwezig zijn op de volgende middagen : 1 febr. 8 febr. 22 febr. 1 mrt.

Ze kan u vertellen over de werken en de groep.

Expositie van de QuiltArt groep in de UK.   www.quiltart.euTitel : “Voices “

                                        Er is een catalogus.

Van 19 jan. – 7 april ‘13In de Farfield Mill , Sedbergh , Cumbria . UKCherilyn Martin en Dirkje zijn beide lid van SteekPlus
Geen opmerkingen: