PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 17 maart 2014

expositie Hélène Derkx

Kunstwerk In de Stellingen  Hoofdstraat Oost 14 -14 c in   Noordwolde
expositie: Beweging  of bewegen,
van 28 maart tot 18 mei 2014

Eén van de deelnemers aan de expositie is :
Hélène Derkx , zij exposeert  haar textiel- kranten objecten.
Voor velen zijn kranten het begin van de stapel oud papier, voor Hélène is het begin van een nieuw verhaal.
Kranten bevatten berichten over onze maatschappij: nieuws uit binnen– en buitenland,  politiek nieuws, goed en slecht nieuws, contactadvertenties, reclames en sport, met of zonder foto’s.
Dat maakt krantenpapier interessant en geeft  de kunstenaar  de mogelijkheid tot het uitdrukken van emoties en het zelf uitleggen van gebeurtenissen.

Meer info : 
Kunstwerk In de Stellingen  Hoofdstraat Oost 14 -14 c in   Noordwolde
expositie: Beweging  of bewegen,
van 28 maart tot 18 mei 2014

www.kunstwerkindestellingen.nl 


Uw aanwezigheid bij de feestelijke opening op
vrijdag 28 maart 2014 om 17:00 uur
van onze Lente Expositie ‘BEWEGEN’ wordt zeer op prijs gesteld.


De expositie wordt geopend door Danny van der Mark met muzikale omlijsting door Troubadour Columba

 
Deelnemende kunstenaars zijn:
Anne Abbe, Anneke Biersteker, Hélène Derkx, Folly Hemrica, Jan
Jansma, Ineke Keesom, Cees Lodder, Wilma Luigjes, Betty Mijlof,
Berdine Nijsse, Nies Nijland Pol, Sari Piek, Pim Stallmann, Wiepkje
Spoelstra, Rozemarijn vd Steen  Anita de Vries, Maryke Wiegers

Tijdens de opening zijn de kunstenaars aanwezigMocht u verhinderd zijn op 28 maart de expositie te bezoeken, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13-17uur, t/m 18 mei  zijn we geopend. Behalve Koningsdag & 1ste Paasdag .
Hoofdstraat Oost 14, Noordwolde Fr

Geen opmerkingen: