PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 2 juni 2014

expositie Feest van de Geest door Hélène DerxHelene :
-->
Eèn van de feestdagen in het Christendom is Pinksteren. ‘’Het feest van de Geest’’
Rondom dit Pinksterfeest word een tijdelijk huwelijk gesloten door kerk en kunst .
Kunstenaars krijgen een thema ter inspiratie, zij maken een of meerdere werken en exposeren in een kerk.
 Ik exposeer  in de Clemenskerk in Steenwijk
Het thema voor 2014 is :’’Vuur wat nooit dooft’’.
Dit thema  heb ik vertaald naar warmte , naar liefde.
Ik maakte een mantel omdat  in sommige culturen :
-  de mantel omhangen bij een vrouw,  een huwelijksaanzoek is
-  een bescherming is tegen negativisme
 - in onze cultuur wij de uitdrukking kennen :’’ alles bedekken met de mantel der liefde’’,
 - wij kennen  woorden als  mantelzorg en mantelwoning.
Op een textiel basis maakte ik met lapjes katoen , bedrukt met buitenlandse kranten, mijn mantel.
De buitenlandse kranten verwijzen naar  de bijbel tekst :’’En zij spraken alle talen’’
De mantel heb ik koningsblauw gesponst.
Op de randen heb ik langgerekte figuren als decoratie aangebracht en geborduurd met gouddraad, deze figuren symboliseren de 12 apostelen.
De mantel heeft de vorm van een cirkel, de ideale vorm, die verwijst naar het heelal, de hemel , de zon, de eeuwigheid en yin en yang .
Om interactie te krijgen met de toeschouwers heb ik een mandje neergezet met spreuken en gezegden, ik heb ze verzameld vanuit alle Europese landen ,ik heb ze vrij vertaald , opgeschreven en  in kleine rolletjes in een mandje gelegd. Daarnaast een pot lege briefjes.
Liefde is geven maar ook ontvangen, iedere bezoeker mag een rolletje pakken uit mijn mandje  maar moet ook iets teruggeven, door op een leeg papiertje iets te schrijven wat hij of zij aan een ander wil geven.
Een van mijn favoriete spreuken:
Uit elk zaadje komt een bloem, stel dat jij een zaadje bent welke bloem komt er uit jouw zaadje ,
Nog eentje:
leer te bloeien waar je bent geplant.
info www.feestvandegeest.nl

Geen opmerkingen: