PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 1 september 2014

Textielroutes

Op 6 en 7 september zijn er diverse textielroutes waar Steekplussers aan meedoen.
Lia Meiborg doet mee aan de Atelierroute Groot Woerden met meer dan 50 deelnemers. Routenummer 26 Bastion Willem 14, 3445 DH Woerden 
Lia:


Maken wat je wilt of voelt. Dat is een soort vrijheid die textiel geeft.
Alles kun je vooraf bedenken. Gebruik makend van een plaatje of foto of het bedrukte lapje stof zelf. Maar door de langzame manier van be- en verwerken wordt het altijd anders dan jij in je hoofd had bedacht. Het is niet de techniek van het naaien, zoals bij quilten, die ik boeiend vind, maar het uiteindelijke eindresultaat. En dan vooral de weg daarnaar toe is spannend. Wat doet de structuur, of wat de kleur? Kan ik het wegbranden of hoeveel gelaagdheid kan ik gebruiken ? Wat doe ik als het “mislukt” ? Uithalen (baaale !),  eroverheen werken, of toch nog weer gebruiken. Door het materiaal word je gedwongen creatief te denken. Het materiaal is zo veelzijdig . Glad, ruw, transparant, geweven, gevilt , dierlijk, plantaardig enz. Je kunt het met allerlei technieken  (breien, verven, borduren,  e.d.) en materialen (metaal, glas, papier,  e.d.) mengen om dat te bereiken waar je al werkend en experimenterend  naar toe groeit.
Textiel zelf is ook nog volop in ontwikkeling.Er valt dus nog veel te ontdekken. Zelfs na meer dan veertig jaar. De passie blijft !
Zie www.atelierroutewoerden.nl

En van 12-17 uur is het atelier van Hannelieke van de Beek geopend, als onderdeel van de open atelier route Leersum. Het adres is Bergweg 2, 3956BJ Leersum.
Zij is afgestudeerd in 1982 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Monumentale – textiel was de studierichting en vooral het “tekst”-iele kreeg de nadruk in haar werk. 
Ze is maatschappelijk betrokken en reageert in haar werk op wat er ver weg en dicht bij gebeurt.
De laatste jaren maakt ze samenvoegingen van verschillende materialen; foto’s, stoffen en borduursels, soms ook gecombineerd met glas, hout, lood en steen, op wisselende formaten.  
Zij werkt vanuit het materiaal, experimenteel, intuïtief. Altijd werkt ze vanuit haar emotie, al kijkend en werkend zoekt ze haar weg door de materialen heen naar een vorm die past bij wat haar op dat moment raakt.Haar kunstwerken gaan dan ook over architectuur van arabische landen, natuur en levensthema’s zoals liefde, trouw, gebrokenheid, verdriet, troost, heling.  Ook maakt ze klein werk van materialen uit de natuur, bloemen en zaden, genaaid op papier en heeft een grote verzameling fotokaarten.De kunstwerken ook te huur via haar eigen kunstuitleen.Voor een goed overzicht, zie de website www.hanneliekevandebeek.exto.nl.
Gastexposant is Anja Schrik (viltwerk). Zij exposeert vazen, tassen en lampen van vilt.Geen opmerkingen: