PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 29 februari 2016

EXPOSITIE ZOOTEX: OPEN DICHT, BINNENSTE BUITEN

-->
Marga Lagrand

Karin The-Versteeg

Bouwke Alsema

Inge Witvers

Annelies de Graaf

Karla Kamstra
V

Vanaf 19 maart tot en met de Paasdagen (27 en 28 maart) heeft Zootex een expositie in Hotel Woodbrookers in Barchem.

De expositie is een onderdeel van de kunstroute rond Lochem, Laren en Barchem.
Zoo-tex is een groep van negen textielkunstenaars die elk jaar een expositie organiseert van het gemaakte werk. Dit jaar wordt de expositie gehouden van 19 maart tot en met 28 maart in het atelier van het Landgoedhotel Woodbrooke, Woodbrookersweg 1 te Barchem. Tijdens het Paasweekend zal de expositie ook worden opgenomen in de Kunstroute Lochem. Vrijdag 18 maart wordt de expositie om 17 uur geopend. Dagelijks is de expositie van 12 – 17 uur te bezoeken. Het thema van dit jaar is: Open Dicht, Binnenste Buiten. Elke dag zal een van de kunstenaars aanwezig zijn en haar meest geliefde techniek demonstreren.

In hun werk geven de kunstenaars uiting aan hun individuele inspiraties op het gebied van de beeldende kunst met een textiele component, waarbij textiel zeer ruim kan worden opgevat.

Zoo-tex bestaat bijna 10 jaar en werkt volgens een jaarthema. De groep komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen waarbij de leden elkaar kunnen inspireren, motiveren en het werk bekritiseren. Tijdens die bijeenkomsten experimenteren zij ook met nieuwe technieken en maken elkaar attent op nieuwe materialen. De eerste bijeenkomst, die plaats vindt in bijvoorbeeld een museum, natuurpark of dierentuin ( daar komt de naam Zoo-tex vandaan) heeft tot doel inspiratie op te doen over het nieuw gekozen thema. Daarna gaat iedereen aan de slag. Het is opvallend hoeveel uiteenlopende werken ontstaan door de grote verscheidenheid aan materialen en technieken en uiteraard de individuele aanpak van iedere kunstenaar. Het betreft ruimtelijk en tweedimensionaal werk in nieuwe technieken. Oude technieken worden ook in een moderne vormgeving toegepast.

De kunstenaars zijn: Bouwke Alsema, Liesbee Colombijn, Annelies de Graaf, Carla Kamstra, Inez Kause, Marga Lagrand , Erna de Ruiter, Karin The-Versteeg en Inge Witvers.

Geen opmerkingen: