PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 1 februari 2016

Tentoonstellingen van QA 30 –Dialogue en QA 30 –Small Talk .


Quilt Art exhibitions in 2016 on the mainland of Europa

Title :         QA 30 –Dialogue
Where :    Museum Dr8888
                   Museumplein 2
                   9203 DD Drachten     www.museumdrachten.nl
When :   16 January  - 3 April 2016

Title  :     QA 30 – Small Talk
Where :  de Schierstins
                 Hoofdstraat 1
                 9269  SW Veenwouden     www.schierstins.nl               
When :  9 January – 28 February 2016

Title  :    QA 30-  Small Talk
Where :  De Kunstpraktijk
                Dorpsstraat 6a
                5504 HH Veldhoven              www.dekunstpraktijk.nl
When  : 2 April – mid May 2016


Title  :  QA 30 – Small Talk
Where :  Textile-Art-Berlin 2016
               Carl-von-Ossietzky-Schule
               Bluecherstrasze 46,47
         D - 10961   Berlin-Kreuzberg   www.textile-art-berlin.de
When :    9 and 10  July 2016


Title  :  QA 30 – Dialogue
Where :  Carrefour Europeen de Patchwork
                 St.Marie- aux- Mines, Alsace , France
                                                                www.patchwork-europe.eu
When :  14 -15-16- 17- 18 September 2016

Title : QA 30 – Dialogue
Where : Nordwestdeutsches Museum fuer IndustrieKultur
               Am Turbinenhaus 10- 12
          D – 27749   Delmenhorst     
                                        www.delmenhorst.de/kulturbildung.museum
  When :2 Oct. –  21 December  2016  

In het nieuwe nr. van Handwerken-zonder –Grenzen ( nr.193/194 )staat een artikel over het werk van Dirkje.
Dit n.a.v. het werk welke zij voor de beide reizende tentoonstellingen heeft gemaakt.
Te zien in Drachten en Veenwouden .

Geen opmerkingen: