PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 17 oktober 2016

GALERIE: Geeske Bangma

foto 0878

foto 1135

foto 1202

foto 1481

foto 1487
Foto 0878 geeft een beeld van de slootkant met de ons bekende lissen die je veelvuldig ziet. Voorheen zag je een veel rijkere  bloei in kleuren.

Foto 1135 laat op de rechter helft de fleurige bloei zien, aan de linkerkant stoppels  als  we er niets aan zouden gaan doen De lissen zijn 3d gemaakt en komen naar voren vanuit het platte vlak. Een foto  is aanleiding een collage te maken en daarna volgt de uitvoering in textiel en stiksels.

Foto 1202 zijn m ijn visdiefjes  geprepareerd textiel voor buiten. Het visdiefje heeft een rood snaveltje en is een beschermd vogeltje.

Foto 1481 Een bos tulpen  is een oer Hollands product.

Foto 1487 heet‘’licht/donker’’ n.a.v een gedicht van Lucebert.Tenslotte 2 werkstukken die bij elkaar horen.
Geen opmerkingen: