PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 6 februari 2017

EXPOSITIE CURSISTEN DIONNE SWIFT

LOOK STICH, LOOK AGAIN
Verder kijken met Dionne Swift
 
Dionne Swift deelt haar kennis en beeldende vaardigheden al een aantal jaren in workshops bij HAWAR. Deze inspirerende uitwisseling met de deelnemers leidde keer op keer tot verrassende resultaten. Het voorstel om met elkaar een tentoonstelling te maken van de door Dionne in gang gezette ontwikkeling werd met groot enthousiasme ontvangen. Allemaal werk dat hoofdzakelijk wordt gemaakt met de naaimachine. De mogelijkheden van de naaimachine worden in beeldend opzicht uitgebuit tot juweeltjes van schilderijen en objecten. Je kunt met recht zeggen: schilderen met de naaimachine.
Dertien deelnemers aan haar  workshops (met van Steek Plus Marieke Smink en Mariet Rankenberg) hebben de uitdaging aangenomen om het werk dat tijdens en na de masterclass met Dionne is ontstaan te exposeren in de galerie. 
 
De  opening van de expositie is op zaterdag 11 februari om 12.00 uur.  U bent welkom!
Tijdens de expositie worden er in de galerie op 11 februari, 24 maart, 31 maart, 1 en 2 april en 15 april demonstraties machinaal borduren gegeven door één van de exposanten. Deze techniek vormt ook de basis van het geëxposeerde werk.
De  expositie  duurt tot 29 april. U bent van harte welkom op vrijdag en zaterdag, van 13:00 tot 17:00 uur zijn we open!
De galerie van Hawar vindt u op Oosterwoldseweg 33 in Oldeberkoop (Friesland)

Geen opmerkingen: