PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 13 februari 2017

VAN JULIETTE ECKEL


PROJEKT "TEXNET 1" der Gruppe Textil3
Die vier Künstlerinnen der Gruppe Textil3 und ihre internationalen Gäste aus Frankreich, Norwegen, Kanada haben die ersten Arbeiten für das Projekt TEXNET 1 abgeschlossen. Bis Mai 2018 wollen sie sich gemeinsam dem Thema ART QUILT widmen und in acht Projekten neue innovative Materialien und Techniken ausprobieren. So unterschiedlich die Annäherung der acht Künstlerinnen, die von der Stickerei, dem Nähen, der Malerei und dem Patchwork kommen, an die gestellten Aufgaben ist, so variantenreich fallen auch ihre textilen Arbeiten aus.
Die Gruppe berichtet seit Ende November wöchentlich auf ihrem Blog: http://netzwerk-textil-hoch-drei.blogspot.com/. In den letzten Monaten gab es viele Reaktionen auf die Einträge des Blogs. Es wurde u.a. nachgefragt, ob eine Teilnahme noch möglich wäre. Leider können zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen werden.
Die Fragestellung hat die Mitglieder aber bewogen, darüber nachzudenken, ob es einen Weg gibt, interessierten Textilschaffenden die Möglichkeiten zu geben, an weiteren Projekten mitzuwirken.

Hier unser Angebot: Wir laden alle Interessenten ein, eigene Werke zu den einzelnen Themen zu kreieren. Nach Abschluss der Projekte können uns Bilder der entstandenen Arbeiten und das Anmeldeformular zugeschickt werden. Die besten Arbeiten werden 2018 im Rahmen unserer Ausstellung "TEXNET 1 - TEXTILE NETWORKING" gemeinsam mit unseren Arbeiten ausgestellt.
Weitere Informationen und das Anmeldeformular unter: http://www.quilters- insel.de/335601.html.

PROJECT "TEXNET 1" of the group Textil3
The four artists of the group Textil3 group and their four international guests from France, Norway, Canada, have completed the first work on the TEXNET 1 project. By May 2018, they want to dedicate themselves to ART QUILTS and to try out new innovative materials and techniques in eight projects.
The textile approach of the eight artists, who come from embroidery, sewing, painting and patchwork, is as varied as their work is and the results of the first projecst were amazing.
The group has been reporting weekly on their blog since the end of November 2016:
http://netzwerk-textil-hoch-drei.blogspot.com/.
During this time, there have been many reactions to the blog entries and they have been asked whether participation was still possible. Unfortunately no new members can be added at this time.
However, the question brought the members to consider whether there is a way to give interested textile artists the opportunity to participate in further projects.
Here is our idea: We invite all interested textile artist to create their own works on the individual topics. After completion of the project pictures of the work done and the registration form can be send to group. The best works will be selected and shown together with our work in the context of our exhibition "TEXNET 1 - TEXTILE NETWORKING" in 2018.
Further information and the registration form can be found at: http://www.quilters-insel.de/335601.html.

Geen opmerkingen: