PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 6 februari 2017

ZAZ CURSUS ELS VAN BAARLE EN CHERILYN MARTIN


Zomer-Art-Zeeland
MASTERCLASS: ‘CROSSING BORDERS’
Docenten: Els van Baarle, Cherilyn Martin
Zondag 3 september t/m donderdag 7 september 2017


Een unieke gelegenheid om begeleid te worden door 2 gerenommeerde
kunstenaars/docenten, in mooie Zeeland. Ieder geeft les in eigen specialisatie.
De Masterclass begint op zondagmiddag 3/9 om 2 uur en eindigt donderdag 7/9 om 16.00 uur
De titel van de Masterclass : ‘Crossing Borders’ moet u uitdagen het vertrouwde
los te laten en nieuwe wegen te verkennen.
Dit kan zowel 2 – als 3 dimensionaal.


Specialisatie van Els: verven van stof en papier, zo mogelijk het werken met was.
Zeefdrukken op verschillende manieren, er is ook thermofax apparaat aanwezig


Specialisatie van Cherilyn: vrij hand & machine borduren.
Het werken met nieuwe materialen en gemengde textieltechnieken op stof en papier.


Beide docenten geven aandacht aan kleurenleer en compositie.


De laatste middag staat in het teken van evaluatie en toekomstig werk.Locatie.: Atelier Els van Baarle
Blindeweg 1
4315CG Dreischor Zld
Aantal deelnemers: 6 of 7 .


Duur workshop 4,5 dag, kosten 495 euro .
Incl. broodjes en soep, koffie en thee.
Materialen tegen kostprijs.


elsvanbaarle@zeelandnet.nl tel. 0111 401531


info@cherilynmartin.com tel. 06 45682373
Geen opmerkingen: