PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 30 april 2018

INRICHTEN GALERIE

Vandaag heb ik samen met Elly Nederpeld en Marjolein Burbank  (en mijn echtgenoot en de galeriehouder) de galerie ingericht. Dat was een hele klus. Zoveel heel verschillende kleine werkjes tot een beetje samenhangend geheel maken is geen kleinigheid. 
En uiteraard waren er toch werkjes die niet opgespeld konden worden omdat er een lijst om zat of omdat de maat geen 25x25 was. Maar alles hangt en staat. Misschien niet zoals de maker het graag gehad zou hebben, maar het is een heel mooie expositie geworden. 
Omdat ik me vorige week al realiseerde dat er niet genoeg werk aangemeld was heb ik nog 2 leden die geen werk aangemeld hadden omdat ze niet zo klein werken gemaild met de vraag of ze wel groot werk  wilden exposeren en dat wilden ze gelukkig wel zodat er ook een paar grote werken hangen en dat is een mooie afwisseling.

De eerste bezoekster kwam al binnen terwijl we aan het inrichten waren.
Hierboven zien jullie wat foto's die ik op het laatste moment nog heb gemaakt.
Vanavond nog een mailtje sturen aan diegenen waarvan ik geen prijs weet en dan kan de prijslijst ook gemaakt worden.
Hopelijk zien we vele van jullie zondag op de opening!

En voor degenen met Facebook: Maak een beetje reclame voor de expositie!

Geen opmerkingen: