PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 28 januari 2019

HET ZEEUWS TEXTELCOLLECTIEF EXPOSEERT


“Gedachten” van het Zeeuws Textiel Collectief.

Het Zeeuws Textiel Collectief exposeert in Middelburg met een serie unieke doosjes en kastjes met het thema “gedachten”.
Expert in de kartonnagetechniek Nelie Zoetemeijer – van der Nol, heeft een kastje ontworpen dat meervoudig is uitgewerkt waarin de fijne textielobjectjes van het collectief getoond worden.
De serie doosjes en kastjes vormen de kern van de expositie maar er zijn ook grotere werken te zien zoals een abstract uitgebeelde vorm van het Zeeuwse Volkslied in weeftechniek van Corry Loogman.

Tijdens de opening op zondagmiddag 3 februari, om 14 uur, zal Etuschka Benschop een performance geven met de titel “Fluwelen Woorden”, over de kracht van taal en haar betekenis in stof.
Lize de Hoog (voorzitter Weefkring Walcheren) verzorgt de openingstoespraak.

Behalve de drie eerder genoemde kunstenaars wordt het collectief gevormd door Tini van Bebber, Klaske Jasperse, Marijke Leertouwer en Willeke van der Stel.

De expositie loopt van vrijdag 1 februari t/m zaterdag 9 maart 2019.
Geopend op elke vrijdag, zaterdag en 1e zondag vd maand van 13 t/m 17 uur.
Adres; Galerie Gerritse, Londensekaai 19, 4331JG Middelburg.

Geen opmerkingen: