PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

vrijdag 17 mei 2019

KITTY KORVER EXPOSEERT

VAN KITTY
Beste mensen, 

Op de valreep van onze tijd in de Noordoostpolder... een solo expositie van al mijn vilten wandobjecten in het gemeentehuis op Urk! Bij het inrichten nog woonachtig vlakbij Urk, in Nagele, als we de expositie gaan afbreken (19 juli) wonen we in Twello!

Misschien een leuke kans om Urk eens te bezoeken vooraf, en evt. daar op eigen gelegenheid een hapje te eten in een van de (vis-) restaurants aldaar.. aangezien de opening pas 's avonds is. Zie uitnodiging onder (maar voor het geval het met het weergeven niet lukt: hieronder de basis-info)
Opening van de expositie in het gemeentehuis van Urk is al snel, nl: op vrijdag 17 mei om 20.00 uur , Leo en ik zijn er als alles goed gaat zelf natuurlijk ook!
Expositie is vrij toegankelijk. Openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma t/m do 09.00 - 12.30 en 14.00 - 16.30 vrij 09.00 - 12.30 uur
Adres: Gemeentehuis Urk, Singel 9, 8321 GT Urk.

Voor de niet-bezoekers: De organisator heeft hun interview met mij op hun site gezet.
Zie link hieronder:

Hartelijke groet en hopelijk tot ziens!
Kitty 


Geen opmerkingen: