PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 27 mei 2019

RIA VAN DIJK EXPOSEERT

Ria van Dijk en Raymond Macaya zijn op zaterdag 1 juni van 14.00 – 16.00 uur aanwezig bij de tentoonstelling De Muzen, Dorpsstraat 12, Zoetermeer. Zij hebben samen werk gemaakt, evenals 6 andere koppels kunstenaars en hun muzen.
Het is een interessante tentoonstelling geworden met veelzijdig werk met een verhaal.
De tentoonstelling duurt tot 7 juli.
Ria is ook aanwezig op 19 juni en Raymond op 7 juli, beide van 14.00 – 16.00 uur.
 
 
Hieronder een interessante reactie na de opening:
 
 
Expositie: De muzen, kunst geïnspireerd op bijzondere ontmoetingen
 
Op vrijdag 26 april hebben wij de expositie De Muzen in het TERRATORIUM in Zoetermeer bezocht. We waren zeer onder de indruk van de verschillende werken die wij zagen.
Met name de creatieve geest die tot uiting komt in de verschillende technieken, materialen en kleurgebruik. Zeer inspirerend vonden wij het werk van Sam Jelsma in samenwerking met kunstenaar Verolique Jacobse. Het werk had als titel verbinding. Hoe bijzonder is het om te zien hoe beiden dit kunstwerk een titel hebben gegeven; om dus via taal de expressie tot uitdrukking te laten komen.
 
Zelf zijn wij werkzaam in het onderwijs en wat ons tijdens de expositie gelijk opviel was dat onze creativiteit de kop in wordt gedrukt en het scheppingsvermogen wordt belemmerd door alle regels en procedures. Wat we als docent als bagage van deze expositie meenemen is om meer/anders naar de ander te kijken en minder naar de regels. Kortom niet de regels vooropstellen, immers is er buiten die regels om zoveel meer!
 
Janice Harrevelt
Rita Best

Geen opmerkingen: