PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 10 juni 2019

SUZE TERMAAT EXPOSEERT IN DE BERGKERK

Onder de titel ‘Welke weg...’ exposeert Suze Termaat (www.suzetermaat.nl/) van 14 juni tot 1 september in de kerk- en gemeentezaal van de Bergkerk : Dr. A. Kuijperlaan 2 te Amersfoort. Zondag na de dienst vanaf 11.30
of na telefonische afspraak: 033-4617917.

Suze is begonnen als traditioneel quilter waarbij ze zich na een aantal jarenbegon te interesseren voor allerlei soorten stoffen, materialen en technieken. Na een groot aantal verdiepingscursussen en de 2- jarige opleiding Textile Art aan de DIYtextile school in Amsterdam is ze zich gaan toeleggen op een abstracte weergave van een beeld. Haar uitwerking is abstract en intuïtief .
In haar textielwerk verwerkt Suze allerlei stoffen en materialen.
Alle sto
ffen worden door haar zelf geverfd met be- hulp van verschillende technieken. Daarna wordt het werk opgebouwd in lagen waarbij ook de stof- fen gemanipuleerd worden door verhitten met be- hulp van en soldeerbout of een heatgun. Zo ont- staat gelaagdheid en diepte in brede zin.

Haar inspiratie komt uit het dagelijks leven, uit de natuur en soms uit een gedicht..Een aantal werken


die zij gemaakt heeft naar aanleiding van het
gedicht van Robert Frost “The Road not taken” is te zien op de expositie in de Bergkerk.

Sinds 2006 maken Suzes werken deel uit van exposities in o.a. Deventer, Rijswijk , Dordrecht, Groningen, Nieuwe Gein, Vijfhuizen,Harderwijk en Putten waar zij woont.
Zij behoort tot de groep van de art-quilters .In 2017 won zij in Delmenhorst met haar werk Boundless de 2de prijs Art Quilt Award. Verder was haar werk te zien in Birmingham en St.Marie aux Mines .

Geen opmerkingen: