PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

woensdag 15 januari 2020

WILLY SCHUT EXPOSEERT


1 opmerking:

Blogger zei

In this fashion my colleague Wesley Virgin's story begins in this SHOCKING AND CONTROVERSIAL VIDEO.

You see, Wesley was in the army-and soon after leaving-he unveiled hidden, "self mind control" tactics that the CIA and others used to obtain everything they want.

These are the EXACT same tactics lots of celebrities (especially those who "became famous out of nothing") and elite business people used to become rich and famous.

You probably know how you only use 10% of your brain.

That's mostly because most of your brain's power is UNCONSCIOUS.

Maybe that conversation has even taken place INSIDE OF YOUR very own head... as it did in my good friend Wesley Virgin's head around 7 years back, while riding an unregistered, beat-up bucket of a car without a driver's license and $3 on his debit card.

"I'm so fed up with going through life payroll to payroll! Why can't I become successful?"

You've taken part in those types of thoughts, ain't it so?

Your success story is waiting to happen. You just need to take a leap of faith in YOURSELF.

Learn How To Become A MILLIONAIRE Fast