PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 24 februari 2020

KLARA VAN LANGEVELDE EXPOSEERT IN DE KOPEREN KNOP1 opmerking:

Blogger zei

In this manner my acquaintance Wesley Virgin's autobiography launches in this shocking and controversial VIDEO.

As a matter of fact, Wesley was in the military-and soon after leaving-he unveiled hidden, "SELF MIND CONTROL" secrets that the CIA and others used to get everything they want.

As it turns out, these are the same tactics many celebrities (especially those who "became famous out of nothing") and elite business people used to become rich and successful.

You probably know that you use only 10% of your brain.

That's really because the majority of your brainpower is UNCONSCIOUS.

Maybe that conversation has even occurred INSIDE OF YOUR very own head... as it did in my good friend Wesley Virgin's head seven years ago, while driving a non-registered, beat-up bucket of a car with a suspended license and in his pocket.

"I'm absolutely fed up with living paycheck to paycheck! Why can't I turn myself successful?"

You've taken part in those types of thoughts, isn't it right?

Your success story is going to start. All you have to do is in YOURSELF.

Take Action Now!