PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

dinsdag 29 juni 2010

DRIE EXPOSITIES PEINTISSERIES VAN SASKIA WEISHUT

We kunnen ons voorstellen dat jullie van de zomer zin hebben in een uitje naar Middelburg. Dan heb ik de volgende suggestie:
Vanaf 8 juli hangen mijn peintisseries, samen met de schilderijen van Martha Woonink-Hofman, op drie verschillende locaties:
                  
1. In de Synagoge
Hier vindt op zondagmiddag 11 juli om 14.00 uur de officiële opening plaats door Prof. Dr.Carel L. Davidson, emeritus hoogleraar Materiaalkunde aan de Universiteit van Amsterdam en gasthoogleraar aan o.a. een viertal Universiteiten in Italië.  
2. Van daaruit lopen we in een paar minuten naar de Wandelkerk,
3. Om 16.00 uur is men vervolgens welkom in Galerie de Osseberg, waar de opening verricht zal worden door Jan Scheffers, voormalig arbeidspastor. In deze sfeervolle boerderij-galerie vinden jullie ook sieraden van Jet Naftaniël en Nynke van Amersfoort, keramiek van Digna Blaauw en kunsttassen van Jan van der Laan de Vries 

Adressen en openingstijden:
De Synagoge Herenstraat 14: dinsdag t/m donderdag van 12.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van 20 juli. Expositie is t/m 5 augustus

De Wandelkerk (onder de Lange Jan) Koorkerkhof: op weekdagen van 10.30 tot 17.00 uur; in het weekend van 13.30 tot 17.00 uur. Expositie t/m 9 augustus

Galerie de Osseberg Singel 11 te Grijpskerke (bij Sint Laurens)
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak 0118 625 284  www.deosseberg.nl
Deze expositie is t/m 7 augustustus

En mochten we jullie niet zien, dan wens ik jullie bij deze een heerlijke, warme zomer!

Saskia (Weishut-Snapper)  

    saskia@weishut.com
   www.saskia.weishut.com
   Sarphatikade 3c
   1017 WV Amsterdam
   tel. 020 - 422 8616; fax 020 - 422 8615


Geen opmerkingen: