PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 6 december 2010

EXPOSITIE KASTEEL WIJCHEN ELS VAN BAARLE EN ANS VERDIJK 10 DECEMBER 2010 T/M 13 FEBRUARI 2011

 

 

Tekst-stills, verhalen van verleden en verlangen

van: 10 december 2010 tot: 13 februari 2011
Els van Baarle en Ans Verdijk: textiele vormgeving in Museum Kasteel Wijchen.
Ze delen hun passie voor het vormgeven in textiel. Ze hebben dezelfde uitgesproken voorkeur voor het vertellen van verhalen. Maar hun inspiratiebronnen konden niet verder uit elkaar liggen: de oudheid en het hier-en-nu.
Els van Baarle is gefascineerd door de sporen die de geschiedenis nalaat op gebouwen en in teksten. Het mos op een verweerde muur. Het ooggetuigenverslag van de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in het jaar 79 van onze jaartelling.  Maar ook de achtergebleven schrifttekens op een verregende krantenpagina en de tientallen enveloppen om brieven aan een geliefde., compleet met correcties, vlekken en poststempels. Voor haar zetten zulke sporen de tijd even stil, als een filmbeeld, zodat de aandachtige beschouwer de geschiedenis ervan kan lezen. Haar zijden doeken zijn dan ook opgebouwd uit talloze lagen: kleur over kleur, draad over was, papier over stof. Zij won er internationale prijzen mee en  is een veelgevraagde gastdocent in de Verenigde Staten.

Ans Verdijk reageert met haar textiele creaties op wat haar hier-en-nu treft. Dat kan een politieke gebeurtenis zijn, maar evengoed een reactie op geijkte rolpatronen. Soms is het het materiaal zelf dat haar tot vertellen aanzet, zoals de stapel kinderbroekjes die ze op een markt zag.  Haar verhalen zijn persoonlijk,  haar benaderingswijze is theatraal en haar keuze voor materiaal grillig. Zo werkt ze ook met blik, plastic poppetje en foto’s. Maar haar technieken zijn die van textiele vormgeving.  Zij doceert o.a. mode en textiel aan de ABK in Maastricht.

‘Tekst-stills’ van Els van Baarle en Ans Verdijk,
van 10 december 2010 t/m 13 februari 2011 in
Museum kasteel Wijchen,  Kasteellaan 9 in Wijchen.
Openingstijden : woe t/m zo van 13.00- 17.00 uur en op afspraak.

(Overgenomen van  de site van Kasteel Wijchen.)


De opening vindt plaats op zondag 12 december a.s.  om 14.00 uur in Museum Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9.
 

Geen opmerkingen: