PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 27 december 2010

GALERIE: Hélene Derkx

Aurora

Zelfportret als Aurora
Een zelfportret uit een serie waarbij ik mijzelf plaats in een andere tijd. Aurora is de Romeinse Godin van de vruchtbaarheid, zij strooide met bloemen om de mensen vruchtbaar te maken.
Ik heb het zeer realistisch uitgebeeld. Aurora strooit echt met bloemen, de bloemen staan op steeltjes en steken een eind uit het doek. Voor een expositie heb ik een groot aantal losse bloemen bijgemaakt, ik ging voor het schilderij staan en gooide al die bloemen over mijn schouders in de ruimte. Het was een prachtig gezicht vond ik. Een aantal dagen later werd ik opgebeld door de eigenaar van de expositieruimte dat er bezoekers waren die de bloemen opraapten omdat ze dachten dat ze van het schilderij waren getrokken. De bloemen werden daarom op een hoopje voor het schilderij gelegd met een kaartje erbij dat het zo hoorde, weg effect!
Mijn inspiratie komt uit de kunstgeschiedenis en de mythologie,daarom gebruik ik graag stoffen die ook geschiedenis hebben zoals  een oude blauwe shawl, een sjieke panty met naad!! een witte broekspijp , oude kant en een stukje van een galajapon uit mijn studententijd. Verder heb ik er ijzerdraad aan toegevoegd, kralen en papier. Ik heb geplooid, gevouwen, gevlochten, genaaid en geborduurd met wol en zijde.

Hélène Derkx

Geen opmerkingen: