PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 8 augustus 2011

EXPOSITIE CHERILYN MARTIN IN HET LEIDS WEVERSHUISHidden treasures
Persbericht expositie Cherilyn Martin

In een authentiek 17eeeuws wevershuis, waar de tijd stil is blijven staan eind 19e eeuw, wordt van 13 aug. t/m 18 sept. 2011 de expositie gehouden
CHERILYN MARTIN – een overzicht van 20 jaar experimenteel quilten

secrets of ceastert

Cherilyn Martin is een zeer begaafde textielkunstenares die optimaal gebruik weet te maken van diverse technieken.
De “steek” (zij is afgestudeerd in “Borduren”, dat kan in Engeland!), gelaagdheid (zij is een erkend artquilt kunstenares) en oppervlakbewerking (vaak geïnspireerd op tastbare overblijfselen uit het verleden) staan centraal bij haar werken.
Stoffen, steken, verf en (tegenwoordig ook) papier zijn de grondstoffen die zij tot verrassende resultaten van hoog kunstzinnig gehalte, verwerkt.
Vanaf 1990 heeft zij aan vele exposities en publicaties bijgedragen, in binnen- en, vooral ook, buitenland.
D.m.v. workshops brengt zij iets van haar talenten en technische vermogens over op anderen.

T.g.v. de expositie vindt er op 15 aug. de workshop  “Personal markmaking” plaats (zie de site van het wevershuis).
workshop

workshop

Museum Het Leids Wevershuis
Middelstegracht 143, 071-3010687

Tegelijkertijd vindt onder het(zelfde) dak de expositie “DE UITDAGING” plaats, een serie van ca 12 quilts door quiltgroep Kameleon

Geen opmerkingen: