PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 9 januari 2012

MEER OVER: GEESKE VAN DROGENBROEK

-->

NAAM :
Geeske van Drogenbroek

WOONPLAATS :

Woudsend

PROVINCIE :
Friesland

LAND :
Nederland

WEBSITE :
www.geeskebangma.nlOVER MIJ :
Borduren met de naaimachine zijn mijn favoriete technieken die ik toepas in mijn textiele werk. Aangevuld met bedrukte en geverfde lapjes, draden,teksten enz. Ik maak toegepast en autonoom werk. Mijn grootste inspiratiebron is de natuur, waarbij de zorg en het behoud er  van mij zeer ter harte gaat. Momenteel exposeer ik bij Galerie Bas (www.beeldendaktiefsneek.nl) in Sneek met het thema ‘Cultuurbeleid)’.

In Horst (www.museumdekantfabriek.nl) met de masterclass van Frans Megens,die helaas plotseling is overleden, met autonoom werk. In juli volgt een expositie over het thema”Sporen van de Joodse Gemeenschap in Sneek.’

De voorbereiding en uitvoering  ervan verschaft mij veel werkplezier en ik hoop in de toekomst middels workshops dit met anderen te kunnen delen. 

About me:

Embroidering with the sewing machine is my favorite technique, adding printed and dyed pieces of fabric, threads, text, etc. I make applied and independent work. My main source of inspiration is nature, the care and preservation of which is something dear to my heart.
At present I am exhibiting work in Galerie Bas in Sneek, 
(www.beeldendaktiefsneek.nl )with the theme 'Culture Policy', and in Horst (www.museumdekantfabriek.nl ) with the masterclass of Frans Megens, who has unfortunately recently passed away, with independent work. In July a following exhibition in Sneek with the theme 'Traces of the Jewish Community in Sneek. The preparation and execution of which provide me with a lot of work pleasure and I hope, in the future, by means of workshops, to share this with others.


DOOR MIJ GEVOLGDE BLOGS :
geenFAVORIETE (KUNST-)BOEKEN/TIJDSCHRIFTEN:
Tableau,Atelier,Textiel Plus, Spin en Verfkrant, Vogels, The Found Object in Textile Art, ( Cas Holmes), Layers off Stitch( Valerie Campbell-Harding en Maggie Grey)FAVORIETE WEBSITES :
geen
Geen opmerkingen: