PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

donderdag 15 augustus 2013

EXPOSITIE HANNELIEKE VAN DE BEEK

Van 4 augustus tot en met 22 september 2013 wordt in de Protestantse Kerk De Ontmoeting in Nunspeet een expositie gehouden onder de titel 'Zo maar te gaan' .
De titel van deze expositie komt uit een lied van Hanna Lam, 'zomaar te gaan met een stok in je hand, zonder te weten wat je zult eten...'.
Er staan en hangen kunstwerken van beeldend kunstenares Hannelieke van de Beek, die woont en werkt in Leersum.
Wat te zien is zijn impressies van het dagelijks leven in Ethiopië,India en woestijnen, waarbij de aandacht vooral op handen en voeten ligt; het eindeloze lopen, het werken met je handen, het bakken van het dagelijks brood, het scheiden van het kaf van het koren, etc. De kunstwerken zijn ‘mixed media’, samenvoegingen van vreemdsoortige materialen, fotografie met stiksels en zand, vezels, stoffen, lood, beschilderd en geborduurd. Er zijn fotokaarten van de kunstwerken te koop.
U kunt een voorproefje nemen door te kijken op de website www.hanneliekevandebeek.exto.nl
 
 
De expositie is te bezoeken na de kerkdiensten (van 11.00 - 12.30 uur en op afspraak (via Giny Idema, telefoon 0341-252213).
 

Geen opmerkingen: