PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 30 oktober 2017

BERICHT VAN SASKIA WEISHUT=SNAPPER


Je bent van harte uitgenodigd voor de opening van mijn expositie “ZIEN EN BELEVEN” op zondagmiddag 5 november in de Maranathakerk, Prins Hendrikstraat 1, Castricum.
Aanvang 15.00 uur. De zaal is open om 14.30 uur.
Als opening zal ik een toelichting geven bij de tentoongestelde peintisseries. (=composities van alle mogelijke textiele materialen.) Daarna zullen Di Gojim klezmermuziek ten gehore brengen.
Na afloop drinken we een glaasje wijn of fris en kun je rondwandelen langs de kunstwerken. Ik ben in de buurt om eventuele vragen te beantwoorden.
De expositie is te zien iedere zondag na de viering vanaf +/- 12.30 uur. De laatste zondag is 7 januari 2018.
Als je op een ander tijdstip wilt komen kijken, graag even contact opnemen met de hr. Frans van Meggelen, mobiel: 06 141 865 99 om een afspraak te maken.
 
Op zaterdag 4 november stel ik mijn atelier open in het kader van het Landelijk Atelierweekend 2017.
Jullie zijn allemaal welkom tussen 10 en 18 uur op onderstaand adres waar veel werk hangt (at affordable prices!)
 
Saskia Weishut-Snapper
Sarphatikade 3c
1017 wv Amsterdam
mob. 06 527 343 06

Geen opmerkingen: