PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 23 oktober 2017

JOKE HARDENBOL EXPOSEERT BIJ DE EXPOSITIE LICHT OP HEHALENNIA

-->


Nehalennia: een inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars." Licht op Nehalennia"

28 en 29 oktober 2017

11.00 uur - 17.00 uur

Waar : Art-galerie "Boven Verwachting", Herenweg 298a in Wilnis

Opening zaterdag om 11.15 door Ellen Dekker
Wie is Nehalennia?
Nehalennia is een voorchristelijke godin, van Keltische oorsprong, die in Zeeland werd vereerd. In de Romeinse tijd stonden er tempels voor haar in Domburg en in Colijnsplaat. In Domburg zijn al in de zeventiende eeuw votiefaltaren, aan haar gewijd, onder het zand vandaan gehaald. Bij Colijnsplaat zijn in 1970 de eerste altaren uit de Oosterschelde opgevist. Tot 2003 zijn er 300(delen van) altaren gevonden. Behalve in verschillende musea in Zeeland, is er in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden een mooie collectie te zien (op de bovenste verdieping).

Wat kan Nehalennia in deze tijd voor ons betekenen?
Zij leert ons de kunst van "Goed Afscheid nemen", van Goed Vaarwel Zeggen", "Begeleiden Naar De Overkant": ze is namelijk ook de Vrouwe van Schouwe(n).


Ze laat ons zelfstandigheid zien en zelfvertrouwen: "Het Roer In Eigen Hand Nemen".Zij laat zien dat de vrouwen van hier vroeger zeker een bijzondere positie bekleed hebben in de maatschappij.


Mooi als verschillende kunstenaars allen nieuw werk maken voor een gezamenlijk thema . In 2016 is er een expositie geweest waarbij kunstenaars zich lieten inspireren door het boek Vrijgeven, vieren van verbintenissen. Toen bleek dat Nehalennia als godin van Afscheid en Vaarwel bij weinig kunstenaars bekend was, werd het plan geboren om een expositie speciaal aan deze Keltisch-Romeinse godin te wijden. In samenwerking met de Nehalennia Tempel in Colijnsplaat hebben we ook juist Zeeuwse kunstenaars willen betrekken.

Wij danken alle deelnemende kunstenaars dat ze deze expositie mogelijk maken en zo Nehalennia meer bekendheid geven en haar verder "boven water halen".

Er zal een veelheid aan werkvormen te zien zijn in twee- en driedimensionaal werk,
Ook zal Anneke Wittermans met enkele leden van haar groep aanwezig zijn om in woord, dans en zang Nehalennia in het licht te zetten.

Geen opmerkingen: