PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

woensdag 15 januari 2020

MARIET RANKENBERG GEEFT BORDUURCURSUS BIJ HAWAR


Cursus borduurtechnieken (verdieping) door Mariet Rankenberg bij Hawar
Deze (vervolg)cursus borduurtechnieken gaat dieper in op techniek, toepassing en vormgeving. Duik verder in de mogelijkheden van verschillende technieken en materialen, en combinaties daarvan die je nog niet kende of hebt toegepast. Je wordt uitgedaagd om andere paden in te slaan dan je tot dan toe hebt begaan.
Elke les begint weer met een tafel vol inspiratiemateriaal en uitleg daarbij. Per avond staat een bepaald thema of beeldaspect centraal. Aan de hand daarvan lopen we langs diverse toepassingen van de gekozen technieken en maak je (proef)werkjes waar je thuis aan verder kunt werken. 
Na de introductie gaat iedereen naar eigen keuze aan de slag met de technieken en het lesthema van die dag, onbekende borduurtechnieken verkennen of verdieping zoeken binnen reeds eerder geoefende hand- of machinale borduurtechnieken. Ook is het mogelijk om met techniek of thema te werken aan een eigen borduurproject en daarbij hulp te krijgen in de zoektocht naar combinaties van borduurtechniek, materiaal en vormgeving die voor jouw werk interessant zijn.
De cursus wordt gegeven van 19u tot 21.30u op de volgende data: 
10 februari – 24 februari - 9 maart - 23 maart - 6 april - 20 april
 
Meer info en/of aanmelden op www.hawar.nl - school.


WILLY SCHUT EXPOSEERT