PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

dinsdag 12 januari 2010

MEER OVER: Joke Hardenbol


Naam:
Joke Hardenbol

Stad:
Dordrecht

Provincie:
Zuid-Holland

Land:
Nederland
Tyvek bloemen


Website:


Een collage op basis van fabric paper


Over mij:
Ooit ben ik uit milieu oogpunt begonnen met kunst gemaakt van afvalmaterialen. Ik had toen ook een galerie waar ik werk verkocht van diverse kunstenaars die ook “ge-upcycled” werk maakten. Nu werk ik vooral met textiel en papier als hoofdbestanddeel. Maar nog steeds gebruik ik veel materialen die eerder een ander doel hadden.

Ik maak geen schetsen vooraf. Er ontstaat een vaag idee in mijn hoofd en al proberend en zoekend werk ik het steeds verder uit.
Crone, een werk op basis van fabric paper

Het experimenteren met materialen is voor mij een drijfveer om elke dag weer aan de slag te gaan. Door materialen te verhitten, vervormen en/of te beschilderen ontstaat steeds iets nieuws. Vaak wordt steeds een nieuwe laag toegevoegd tot ik uiteindelijk tevreden ben. Dit levert een variëteit aan objecten en schilderijen in allerlei vormen, materialen en kleuren op.
Doordat ik een veelheid aan technieken beheers en een grote liefde heb voor  veel verschillende materialen is het moeilijk om mezelf te beperken tot een soort werk. Dat doe ik dan ook niet. Vaak combineer ik de technieken en materialen in een werkstuk.
Gezellig!


Door mij gevolgde blogs o.a. :
http://sewsewart.blogspot.nl/

Favoriete (kunst-)boeken/tijdschriften:
Alle boeken van Maggie Grey, Linda Monck en Sherrill Kahn

Favoriete site’s:
https://nl.pinterest.com/

Een van de vele door mij gemaakte gelatineprints