PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

dinsdag 22 maart 2016

MEER OVER: Tanny Louwerse

-->
NAAM: 
Tanny Louwerse

WOONPLAATS:   
Lewedorp

PROVINCIE:   
Zeeland

LAND: 
Nederland

WEBSITE: 
facebookpagina studio voor naaldkunst


OVER MIJ: 
Handwerken heb ik altijd graag gedaan.
Handwerkjuffen waren altijd vol lof. Ook kleding naaien gaf mij veel plezier.
In Middelburg volgde ik de opleiding lo handwerken; bij Vrouwen van Nu volgde ik veel cursussen en ik gaf het graag door aan cursisten.
Samen met mijn man ga ik graag naar musea en tentoonstellingen.
Sinds oktober  2013 ben ik lid van Steekplus.
Hier zie ik veel voorbeelden van een zeer verfrissende omgang met textiel, gelukkig is een mens nooit te oud om te leren.
Het combineren van een oude  techniek met iets ongewoons of  iets nieuws vind ik heel leuk. Bijvoorbeeld stoffen verven,  een roestafdruk maken en dan nog borduurwerk  eraan toevoegen.


DOOR MIJ GEVOLGDE BLOGS: 
n.v.t.

FAVORIETE (KUNST-)BOEKEN/TIJDSCHRIFTEN:
Boeken van Tracy Franklin en Sandra Meech.
Tijdschriften: Handwerken zonder grenzen.
Palet.
Onder de vele kunstenaars, die ik bewonder, noem ik Kandinsky en Matisse.

FAVORIETE WEBSITES:
Er zijn heel veel creatieve textielkunstenaars. Ik wil hier speciaal noemen Els van Baarle, Cherilyn Martin en Saskia Weishut.