PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

dinsdag 27 oktober 2020

ONLINE EXPO

 Rolanda Prins

Elly Nederpeld

Marjet Maks

Gerda Schild

Inge Witvers

Lia Meiborg

Anneke Herrold

En nog steeds komen er nieuwe werken binnen voor de expositie. Hierboven nog een werk voor het thema De Witte Waterlelie en werken voor het thema Luchtkastelen.
Hieronder twee werken voor het nieuwe thema: De jaren 60
What do you want to do ?
Kitty Korver

Lia Meiborg

De expositie bekijken kan door rechtsboven op de foto te klikken of op de link hieronder.  
https://myalbum.com/album/dpyUDibK998z

 

maandag 19 oktober 2020

ONLINE EXPO

 

Elly Nederpeld

What do you want to do ?
New mail
En weer zijn er een paar werken ingestuurd voor de online expo. Hierboven nog een voor het thema: De Witte Waterlelie en hieronder het nieuwe thema: Luchtkasteel.

Hélène Derkx

Lia Meiborg

 

De expositie bekijken kan door rechtsboven op de foto te klikken of op de link hieronder.  
https://myalbum.com/album/dpyUDibK998z

 

 

maandag 12 oktober 2020

ONLINE EXPOSITIE

 

Rolanda Prins

Klary v.d. Pol

Inge Witvers

Anneke Herrold
En weer is er nieuw werk.

Voor het thema:Kubistische trekjes staan de foto's hierboven.

En hieronder de foto's voor het thema: De witte waterlelie.Hélène Derkx

Inge Witvers

Lia Meiborg

 

En de laatste foto is van het allernieuwste thema: Luchtkastelen

 

Toos Huisman

De expositie bekijken kan door rechtsboven op de foto te klikken of op de link hieronder.  
https://myalbum.com/album/dpyUDibK998z