PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

maandag 27 juni 2022

WINDKRACHT 10 EXPOSEERT

 


Van 8 juli tot en met 18 juli 2022 exposeert “WINDKRACHT 10” in de

voormalige botenloods  van de KNRM

Adres: de oude Redschuur

             Rijnmond 200

             2225VZ Katwijk aan Zee

openingstijden van 11 tot 19 uur

 

“WINDKRACHT10”is een textielgroep die uit 10 dames bestaat nl:

Kun Speelman, Greet van Duijn, Dirkje van der Horst, Hannelieke van de Beek

Hanny Couwenhoven, Cherilyn Martin, Dery Timmer, Toos Huisman, Cora de Kok

en Els van Baarle(overleden)

 

Ter nagedachtenis  aan Els van Baarle exposeren we haar laatste werk.

 


 

MARIET RANKENBERG EXPOSEERT


9-10/16-17/23-24 juli, WillemsoordDE KUNST VAN HET AMBACHT


In de negentiende eeuw zijn er in het noorden van Nederland verschillende koloniën opgericht om arme mensen een beter bestaan te bieden. Door het aanleren van ambachtelijke vaardigheden konden zij voorzien in hun eigen onderhoud. In de huidige maatschappij wordt er nog steeds gewerkt met traditionele materialen en/of technieken. In Et Kloniehuus en het koloniekerkje wordt dit handgemaakte werk tentoongesteld, gebruiksvoorwerpen maar ook ware kunstwerken waarin, door het ambachtelijke aspect, de grens tussen toegepaste en autonome kunst al gauw vervaagt.In het koloniekerkje exposeert Mariet Rankenberg met textiel- en mixed mediawerk.
Opening: vrijdag 8 juli on 15.30 uur in het Koloniekerkje.

Er zijn gedurende de weekenden diverse demonstraties en op 23 juli een ambachtenmarkt.

Et Kloniehuus, Paasloregel 3B en de Koloniekerk, Steenwijkerweg 159 te Willemsoord. www.mfcwillemsoord.nl
 

 

maandag 20 juni 2022

OPEN HUIS MIQUE HUIJBREGTS
“(Wan)hoop waarheden”  op 25 en 26 juni van 11.00 tot 17.00 Sneeuwgansstraat 17 Alkmaar

 

Mique Huijbregts verbeeldt (wan)hopige waarheden zoals klimaatcrises,  bodemverarming / verrijking, arm / rijk tegenstellingen, vluchtelingencrises etc.

De hoop wordt verbeeld door gebruik te maken van recyclede en natuurlijke materialen/verfstoffen.

En doordat de schaduwkanten van de huidige tijd iedereen noodzaken na te denken over n duurzamer toekomst en goede voorouders te zijn.  De effectiefste route is je met je hart te verbinden, met anderen en de aarde. En van daaruit te handelen!  In het klein proberen we dat te doen in ons artistieke huis. De verbouwde kleuterschool is geïsoleerd met gebruikte materialen en het huis en de tuin staan vol met natuurkunst uit de regio en Kenia.

 

Op 25 en 26 juni houden we open huis in het kader van www.landelijkatelierweekend.nl .

Er is 2 maal een rondleiding om 12.00 en 16.00 uur om te vertellen over de maatregelen die we hebben genomen om energie neutraal te worden en de tegenslagen die we zijn tegen gekomen.

 

 

woensdag 15 juni 2022

MIRANDA VISSERS EXPOSEERT

 


SASKIA WEISHUT EXPOSEERT IN BOERDERIJGALERIE DE OSSEBERG

 


STEEKPLUSEXPOSITIE WEERRIBBEN

 
De expositie van Steekplus in Kalenberg. Ik heb geen namen bij de werken. In de meeste gevallen was dat niet mee te fotograferen.

Om degenen die er niet konden zijn een beetje een beeld te geven heb ik ook alles gefilmd. Ik moest aan een stuk filmen, want ik weet niet hoe je filmpjes aan elkaar plakt. Doordat de expositie over 3 verschillende ruimtes was verdeeld zie je vooral vloer als ik van het een naar het ander loop.