PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

maandag 1 december 2014

GALERIE: Carla van Laar


Ik heb een opdracht net klaar voor een bouwvereniging in Veenendaal voor de hal van een appartementencomplex. De naam is Tricotage, omdat het op de plek staat waar vroeger een tricotagefabriek stond. Het leek me leuk om het woord tricotage op de drie muren te maken. Ik heb letters ontworpen, van ruim een meter hoog die door het bestaande breicafe gebreid zijn in verschillende tinten blauw, geel en rood.
De letters zijn verhard en op een strip geplakt waardoor het een schaduw op de muur geeft. De strip is weer op de witte muren gelijmd.
Vanaf het 8,5meter hoge plafond hangen stokken,als breinaalden die zilver gespoten zijn en als een spiraal met elkaar verbonden zijn.
Aan de stokken hangen half afgemaakte rondbreiwerkjes die bij het verplaatsen van lucht wat bewegen.
Gelukkig had ik de hulp van een paar technische mannen die het voor me opgehangen hebben.
Ik zie terug op een leuke en leerzame periode. Het is echt een "Veens"project geworden en de bewoners hebben een kleurige entree.