PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 29 maart 2010

TEXT EN TEXTIEL t/m 17 april

Kunstenaarsboeken in de maand van de Boekenweek

Els van Baarle,  Hannelieke van de Beek, Sybrecht Bosker, Els Daniels, Geeske van Drogenbroek, Greet van Duijn, Thea Gerlings, Juliette Eckel, Joke Hardenbol, Dirkje van der Horst-Beetsma, Jackie Howard, Cora de Kok, Carla van Laar,  Anke Maks,  Cherilyn Martin, Lia Meiborg, Elly Nederpeld, Neeltje Maria van der Nol, Henny Pols  Willy Schut, Kun Speelman, Maria Verboom,  Jannie Visscher exposeren in galerie De Osseberg in Grijpskerke.

Gastexposant: Helga Widmann (München)


Vrijdag 9 april workshop papier scheppen in de Osseberg door textielkunstenaar Cora de Kok (Dordrecht)Hieronder foto's van de opening en de expositie.

EXPOSITIE WEVERSHUIS t/m 25 april

Tijdens het Textielfestival en tot 25 april exposeert Steekplus in het Wevershuis te Leiden met het thema "Sporen".

WORKSHOP HELGA WIDMANNBegin maart hebben een aantal Steekplussers een workshop met Helga Widmann gevolgd.
2 dagen experimenteren en op de derde dag werd gewerkt aan een boek(je) als eindresultaat van alle uitgeprobeerde technieken. En de eindresultaten mochten er zijn. Zoals elke keer bij deze workshops is het verrassend hoe verschillend alle eindresultaten zijn terwijl toch overwegend dezelfde technieken zijn gebruikt.

Dit waren foto's van de 1e groep.
Hieronder volgen foto's van de 2e groep.