PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

dinsdag 29 september 2020

SASKIA WEISHUT


 Saskia doet toch niet mee aan de ADAF dit jaar, maar je kunt via haar wel gratis kaarten bestellen. Op de screenshot hierboven zi je hoe.

maandag 28 september 2020

Roel Derkx

Hélène Derkx

Atelierroute Weerribben-Wieden .
Hélène en Roel Derkx doen op 3 en 4 oktober en op 10 en 11 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur  mee aan deze atelierroute. Zij hebben een coronaproof circuit uitgezet door de tuin en in het huis. Zij hebben veel nieuw werk en u bent van harte welkom .

ONLINE EXPOSITIE

 

Klary v.d. Pol

Ook deze week weer een paar nieuwe werken voor de online expositie. Hierboven voor het thema structuur en hieronder voor het nieuwe thema: Kubistische trekjes

Gerda Schild

Hélène Derkx


RIA VAN DIJK


Ria van Dijk krijgt nogmaals de kans om mee te doen met een competitie voor het maken van mondkapjes.

Van de opbrengst zou ze een paar maanden huur kunnen betalen. Erg prettig in deze roerige tijden.

Graag nog éénmaal stemmen op:

https://www.maskie.nl/nl/kies-je-kunstenaar/

 

 

Naast het vorige ontwerp Cherry Blossom, heeft zij nu ook drie ontwerpen, gebaseerd op een tweeluik, dat ze in batik van de Marker Wadden heeft gemaakt: Ontstaan van nieuw land.

Het geeft de barsten in de klei aan tijdens het uitdrogen. Daarin krijgt de moerasandijvie de kans zich te ontwikkelen.

Vorige week heeft ze het voor het eerst in het echt gezien. Heel herkenbaar, alleen de paarse kleur kwam ze uiteraard niet tegen.


 

 

maandag 21 september 2020

LIA MEIBORG EXPOSEERT


                                                                      
Persbericht, Woerden 25 augustus 2020

In den Vreemde

10 textielkunstenaars en de reizen van Bonifatius

09 I 09 I 2020 - 10 I 01 I 2021

 

Mariëlle van den Bergh - Hanneke van Broekhoven - Alexandra Drent - Alex Feenstra - Irma
Frijlink -
Esmé Hofman - Wynske de Jong - Anke Land - Lia Meiborg - Henrique van Putten

 

In 2020 is het 1300 jaar geleden dat de Engelse monnik Wynfreth, beter bekend als Bonifatius, voor de tweede keer naar de Lage Landen reist. Tien textielkunstenaars hebben werken gemaakt die zijn geïnspireerd op dit verhaal. In deze bijzondere tentoonstelling met onverwachte invalshoeken, vormen de werken een nieuw verhaal over Bonifatius, zijn reizen en zijn werk. 

Afkomstig uit de omgeving van Exeter in het zuidwesten van Engeland, besluit Bonifatius in 716 als 'monachus peregrinus' (reizende prediker) naar het vasteland te reizen om daar de christelijke leer te verkondigen. Tijdens zijn tweede reis naar Utrecht en ommelanden bezoekt Bonifatius ook Woerden en Breukelen. Hij laat er zijn sporen na, getuige de Pieterskerk in Breukelen en -waarschijnlijk- de Petruskerk in Woerden.   

Bonifatius is vol van zijn missie, maar onbekend met waar hij terecht zal komen en wat de reis hem zal brengen. Hij heeft succes maar krijgt ook te maken met tegenslag en heimwee. Hij is een bevlogen missionaris maar in zijn pogingen ongelovigen te bekeren, gebruikt hij geweld en agressie. Waren Bonifatius’ methoden wel geoorloofd en bracht hij inderdaad het ‘goede’ naar onze streken?

De tentoonstelling sluit aan bij deze vragen en het thema van 'in den vreemde gaan’. Het reizen en je settelen in een vreemde omgeving.  De kunstwerken variëren van een zeer fijn en gedetailleerd geborduurde kazuifel tot wandkleden, viltwerk, vlechtwerk en textiele sculpturen. Kortom een heel gevarieerde expositie met een heel actueel thema!

Boekje
Bij de expositie hoort een kleine catalogus met de werken van de kunstenaars. Het boekje is verkrijgbaar in de museumwinkel voor € 3.50.

Voor meer informatie zie: www.stadsmuseumwoerden.nl en op Facebook: @StadsmuseumWoerden

Onder de vlag van ‘het goede dat ons verbindt’ organiseren de gemeentes Woerden en Breukelen in 2021 gezamenlijk een gevarieerd programma voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. Wilt u meer hierover weten dan kunt u contact op nemen met de Raad van Kerken in Woerden: rvkwoerden@gmail.com of 0348 – 411 968 

*******Einde persbericht ******

Informatie: Stadsmuseum Woerden, Teatske de Jong, projectleider In den Vreemde, M 0651603372, t.dejong@stadsmuseumwoerden.nl