PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

dinsdag 28 juli 2020

ONLINE EXPOSITIE

Anneke Herrold

Irene v.d. Bekerom

Joke Hardenbol

Inge witvers
De nieuwe aanwinsten van afgelopen week voor het thema: In den vreemde.
En voor het nieuwe thema: Mont Ventoux
Lia Meiborg
 
De expositie bekijken kan door rechtsboven op de foto te klikken of op de link hieronder.
https://myalbum.com/album/dpyUDibK998z

maandag 20 juli 2020

ONLINE EXPOSITIE


Irene v.d. Bekerom


 
Klary v.d. Pol


Joke Hardenbol
Weer nieuw werk voor de online expositie.
Hierboven nog drie werken voor het thema: Zon,zee, strand.
En hieronder voor het nieuwe thema: In den vreemde.
Hélène Derkx

Jeanette van Dongen

Klary v.d. Pol

Willy Schut


maandag 13 juli 2020

ONLINE EXPOSITIE

Anneke Herrold

Hennie Pols

Jeanette van Donbgen

Lia Meiborg

Rolanda Prins

Rolanda Prins

Willy Schut
En weer zijn er nieuwe werken ingeleverd.

Als je in het album op de foto's klikt komt er rechts bovenaan een hartje en een wolkje. Door op het hartje te klikken laat je weten dat je de foto leuk vind en als je op het wolkje klikt kun je een reactie schrijven.
De kunstenaars zullen reacties op hun werk ongetwijfeld zeer op prijs stellen.


De expositie bekijken kan door rechtsboven op de foto te klikken of op de link hieronder.
https://myalbum.com/album/dpyUDibK998z

maandag 6 juli 2020

ONLINE EXPOSITIE

Franca Martens

Klary v.d. Pol

Lia Meiborg

Inge Witvers

Willy Schut
En weer nieuwe bijdragen voor het thema: Zon, zee, strand.

De expositie bekijken kan door rechtsboven op de foto te klikken of op de link hieronder.
https://myalbum.com/album/dpyUDibK998z