PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

woensdag 23 februari 2022

MARIET RANKENBERG GEEFT WORKSHOPS BIJ HAWAR

Mariet Rankenberg geeft weer workshops en een zomerweek bij Hawar in Oldeberkoop  

 

29 april -- 'Spelen' met wateroplosbare stof 

 Door gebruik te maken van wateroplosbare hulpmaterialen kunnen ook ‘moeilijk’ te naaien dunne en transparante stoffen gemakkelijk worden verwerkt. Het werk kan zelfs uit louter naaimachinegarens worden gemaakt, uit enkel mooie garens of met vezels en stofstukjes. Kortom een dagje experimenteren en zo ontdekken wat er met wateroplosbaar materiaal allemaal mogelijk is. 

Deze workshop  is van 10 uur tot ongeveer 16 uur en inclusief een uitgebreide lunch en oefenmateriaal. Neem vooral uw eigen draadjes en lapjes mee. 

 

30 april -- Papier en textiel  

Deze dag speelt naast papier het experiment de hoofdrol. Er bestaan vele soorten papier en die kun je op verschillende manieren ook nog vooraf bewerken. Op en met papier is veel mogelijk, ook met textiel en textiele technieken. Denk alleen al aan naaien en borduren, of aan vlechten, haken, breien, weven en ‘vilten’.

De dag begint met een stukje theorie en praktische uitleg waarna er veel ruimte is voor het zelf uitproberen van diverse mogelijkheden en het verder experimenteren daarmee.  

 

Deze workshop begint om 10 uur en duurt tot ongeveer 16 uur en is inclusief een heerlijke lunch, koffie en thee. 

 

20 t/m 24 juni -- Zomerweek 

Een week lang werken met Mariet Rankenberg, docent textiel, hoofdredacteur van Vezel maar bovenal een creatieve duizendpoot wat textiel betreft en dan niet alleen technisch maar ook artistiek, waarbij vooral haar prachtige kleurgebruik opvalt.  

  

Thema's deze week kunnen zijn: handborduren, machinaal borduren, stof en stofoppervlak manipuleren maar ook breiprojecten zoals het omzetten van een kruissteekpatroon in een breipatroon behoort tot de mogelijkheden. Mariet neemt heel veel inspirerende werkstukken mee waaronder de werkstukken die ze in Vezel heeft beschreven want ook met die projecten kunt u aan de slag gaan. Ook kunt u uw eigen projecten die niet af zijn of waarmee u vastliep, meenemen en met haar hulp gaan werken aan de afronding.  

  

De lessen zijn op maandagmiddag van 14 tot 17 uur en vervolgens op de andere dagen van 10 tot 13 uur. Daarna gaat u lunchen en heeft u de rest van de dag de beschikking over het atelier om lekker zelf verder te werken aan proeven of een groter werkstuk maar u kunt ook op pad gaan in Friesland. Behalve op maandag wordt er iedere dag om half één een heerlijke en uitgebreide lunch verzorgd en met de lunch wordt op vrijdag de week ook afgesloten.  

Vrijdag aan het eind van de morgen wordt al het werk dat de cursisten gedurende de week gemaakt hebben tentoongesteld en samen met Mariet  besproken om zo ook van elkaars werk te kunnen leren.  

  

Meer info op www.hawar.nl/school       

 

IRENE VAN DEN BEKEROM EXPOSEERT

 
HANNELIEKE VAN DE BEEK EXPOSEERT

 


HETTYY HILBERTS EXPOSEERT IN HET WEVERSHUIS

 


maandag 14 februari 2022

EXPOSITIE MUSEUM DE KANTFABRIEK


 

“Museum als inspiratiebron” laat je kennis maken met enkele stukken uit de zeer omvangrijke collectie van dit historische museum.
Ervaren kunstenaars uit verschillende disciplines zijn heel bewust op zoek gegaan om er vanuit hun eigen inspiratie een eigentijdse versie en verhaal van te maken.
De zoektocht in en met de verschillende specialisaties in textiel ging over de vraag: wat is je inspiratiebron, hoe vertaal je die naar je eigen werk en welke materialen en technieken lenen zich daarvoor?