PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

maandag 11 april 2011

GALERIE : EMILIE TEN KLEI

-->
Eind 2010 was ik op Texel en bezocht het vissersdorpje Oudeschild.

Hier ontdekte ik de vissersnetten, prachtig materiaal waar je heel veel inspiratie van krijgt.

Er staan bakken vol met netten die stuk zijn en niet meer gebruikt kunnen worden.

Een aantal netten mee naar huis en het idee kwam om die stoere vissers te portretteren, te borduren en te bewerken en achter de netten te plaatsen, als eer betoon aan onze Hollandse vissers. De portretten zijn gefotografeerd in februari 2011

In Steenwijk tijdens het “tuinstruinen” zal deze “installatie” te zien zijn en 9 portretten tentoongesteld.

Achter ieder portret zit een verhaal die ik mocht beluisteren.

Ik ben zeer onder de indruk geraakt van deze stoere mannen die op mooie vissersboten van zondagavond tot vrijdagmorgen onze vis gaan vangen op de Noordzee , bij weer en wind nacht en ontij.

Prachtig en ontroerend.

Emilie ten Klei


 


 

At the end of 2010 I was on the island of Texel and visited the fishing village of Oudeschild.
Here I discovered fishing nets, wonderful, inspiring material.
There were crates full of torn nets that couldn't be used any more.
I took a number of nets home and got the idea of making portraits of the stalwart fishermen,        
to embroider them and work on them and place them behind the nets, as a homage to our Dutch fishermen. The portraits were photographed in February 2011.
This 'installation'  of nine portraits will be exhibited during the 'tuinstruinen' days in Steenwijk.
Behind each portrait is a story that I was allowed to hear.
I am deeply impressed by these brave men who, from Sunday evening to Friday morning, set out to sea in their beautiful boats to catch fish for us in the North Sea, in all weathers and all seasons. 
Magnificent and moving.

Emilie ten Klei