PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 17 juni 2013

MEER OVER: MARJOLEIN BURBANK

-->

NAAM: 
Marjolein BurbankWOONPLAATS: 
Den HaagPROVINCIE:
Zuid HollandLAND:
NederlandWEBSITE:  
www.marjoleinburbank.weebly.com

 

OVER MIJ:

 Ik ben 30 jaar geleden begonnen met het maken van quilts, dat is langzamerhand overgegaan naar het maken van artquilts. Nu maak ik 2D en 3D textiel werk. Na het maken van kleurig werk, ben ik nu vooral in wit/ecru  en transparant werk geïnteresseerd. Ik wil met mijn werk vooral mezelf ‘verbazen’.


DOOR MIJ GEVOLGDE BLOGS :
geenFAVORIETE (KUNST-)BOEKEN/TIJDSCHRIFTEN :
geenFAVORIETE WEBSITES :
geen
maandag 10 juni 2013

EXPOSITIES GEESKE VAN DROOGENBROEKVan 28 juni tot 1 september 2013 exposeert Geeske in De Kunstwinkel, Hoofdstraat Oost 14-14c, Noordwolde

Het thema is Verleiden.
www.kunstwerkindestellingen.nl/


Van 1 juli tot 6 september is tijdens de Tsjerkepaedroute een overzicht van haar werk te zien  in de Doopsgezinde Kerk, Stationsweg 60 te Gorredijk.

http://www.g-bangma.nl/