PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 25 januari 2021

OPEN CALL RESIDENCY BOTANISCHE TUINEN UTRECHT

 

 

 

 

 

Open Call Residency Botanische Tuinen Utrecht 

Het K.F. Hein Fonds en de Botanische Tuinen Utrechtroepen kunstenaars en vormgevers van diverse disciplines uit de provincie Utrecht op zich aan te melden voor een residency bij de Botanische Tuinen Utrecht. De residency bestaat uit een werkperiode van augustus tot en met oktober 2021in een werkruimte van de Botanische Tuinen Utrecht en een bedrag van € 5.000 (incl. btw) als honorarium en werkbudget. Beeldend kunstenaars en vormgevers van diverse disciplines kunnen zich inschrijven. 

Botanische Tuinen Utrecht

 De Botanische Tuinen Utrecht zijn een levend museum met vele duizenden plantensoorten en evenzovele verhalen.  

De Tuinen zijn een locatie waar wetenschap en het grote publiek elkaar ontmoeten en elkaar waar mogelijk wederzijds stimuleren. 

Residency en criteria 

De residency is bedoeld voor een kunstenaar of vormgever die woont en/of werkt in de provincie Utrecht en zich wil verdiepen in de relatie tussen kunst, ecologie en duurzaamheid. De werkruimte staat gedurende augustus, september en oktober ter beschikking van de kunstenaar of vormgever. De kunstenaar of vormgever is vrij om in deze periode te onderzoeken en werken naar eigen inzicht in relatie tot de thematiek van de plek. Tijdens de werkperiode is er inhoudelijke begeleiding door de Botanische Tuinen Utrecht en artistieke begeleiding (in overleg) door de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds.De kunstenaar of vormgever is bereid de dialoog aan te gaan met de Botanische Tuinen en de interactie aan te gaan met de bezoekers van de Botanische Tuinen Utrecht.De kunstenaar of vormgever stelt zijn/haar werkproces (deels) open voor een publiek.Dat zou (in overleg met de kunstenaar of vormgever) tweewekelijks kunnen gebeuren of in aansluiting op tuinactiviteiten zoals plantenmarkten, vriendendagen en jaarthema-evenementen. Ook bestaat de mogelijkheid om in overleg kleinschalig workshop(s) te organiseren die verband houden met het project waaraan de kunstenaar of vormgever werkt.  

Selectie 

De selectiecommissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van Botanische Tuinen Utrechtentwee leden van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds, te weten:-Fenna van Charldorp-Hanraets-Nick Meijdam-Said Belhadj-Marisa Rappard.

 Op basis van de inzendingen zal de jury drie kunstenaars en/of vormgevers uitnodigen voor een gesprek op 8 maart 2021. Na deze gesprekken wordt besloten welke kunstenaar of vormgever wordt uitgenodigd voor de residency.Indienen De indieningsdeadline is 15 februari 2021.  

Inzendingen worden per e-mail gestuurd aan hein@kfhein.nlen bestaan uit één pdf met daarin: een aanbiedingsbrief, volledige naam, adres en telefoonnummer van de inzender, een voorstel voor de thema’s die de inzender wil gaan onderzoeken (maximaal 1 A4), een curriculum vitae, een overzicht van recent werk (max. tien afbeeldingen).  

Corona-maatregelen 

De planning van deze residency is afhankelijk van eventuele corona-maatregelen. We gaan er vanuit dat in het najaar de Botanische Tuinen weer toegankelijk zullen zijn voor het publiek. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het zijn dat de residencyperiode enige tijd zal worden uitgesteld. 

Privacy 

Wanneer iemand een inzending doet voor deze residency, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

ONLINE EXPOSITIE

 

Inge Witvers

Emilie ten Klei

De werken van deze week, twee voor het thema: Mensen, mensen en twee voor het thema: Ritme.

Elly Nederpeld

Lia Meiborg

 


maandag 18 januari 2021

ONLINE EXPOSITIE

 

Inge Witvers

Gerda Schild

Elly Nederpeld

Weer nieuwe inzendingen.

Drie maar voor Skyline en hieronder nog  5 voor het nieuwe thema: Mensen, mensen


Irene v.d. Bekerom

Irene v.d. Bekerom

Hélène DerkxLia Meiborg

Franca Martens

 
De expositie bekijken kan door rechtsboven op de foto te klikken of op de link hieronder.  
https://myalbum.com/album/dpyUDibK998z

maandag 11 januari 2021

ONLINE EXPOSITIE

Emilie ten Klei


 


Ook deze week weer nieuwe inzendingen. Hierboven een voor het thema: Poëzie in draad.
en hieronder voor het thema: Skyline


Irene v.d. Bekerom

Franca Martens

Emilie ten Klei

De expositie bekijken kan door rechtsboven op de foto te klikken of op de link hieronder.  
https://myalbum.com/album/dpyUDibK998z

maandag 4 januari 2021

ONLINE EXPOSITIE

Franca Martens

Gerda Schild

Inge Witvers

Voor de 33e keer sinds begin april zijn er weer bijdragen voor de online expositie.

Drie voor het thema Poezie in draad hierboven en hieronder twee voor het nieuwe thema: Skyline

Hélène Derkx

Lia Meiborg