PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

maandag 31 oktober 2011

SCHOONHEID VAN DICHTBIJ

Kunstfactor presenteert met een reizende tentoonstelling langs een vijftal plaatsen in Nederland een verzameling beeldende kunst waarin religie als inspiratiebron centraal staat. De makers van deze kunstwerken hebben zich laten bewegen door hun geloof, religie of spiritualiteit. Van zes verschillende religieuze stromingen is beeldende kunst geselecteerd. Uit het hindoeïsme, de Islam, het Jodendom, het christendom, het boeddhisme en nieuwe spiritualiteit.  De overeenkomst tussen de kunstenaars ligt in de drijfveer om te komen tot hun kunst. Het verschil zit hem in de details: de schoonheid van dichtbij.


Deze expositie bestaat uit  werk van zes verschillende kunstenaars: Saskia Weishut, Corine de Jong, Niels Snoek, Fatiha Laoikili, Monique Touwen en Sita Devi Dasi. 

U bent vrijdag 4 november vanaf 16.30 van harte welkom in de openbare bibliotheek in Groningen voor de feestelijke opening van de expositie Schoonheid van dichtbij.
Adres: Oude Boteringestraat 18. 9712 GH Groningen
(Aanmelden is niet nodig)

Tijdens deze opening zal er een lezing worden gegeven door drs. Gijs van Veldhuizen, onderzoeker amateurkunst en religie bij Kunstfactor. Na afloop is ruimte voor vraag, antwoord en een hapje en drankje.
De expositie zal vanaf 9 januari 2012 verder reizen naar vier andere locaties* in Nederland.

  9 januari 2012               Openbare bibliotheek,         Den Haag
13 februari 2012             Citykerk het Steiger,           Rotterdam
10 april 2012                    Museumpark Orientalis,    Nijmegen
11 juni 2012                      Kantoor Kunstfactor,           Utrecht

donderdag 20 oktober 2011

EXPOSITIE DE KOPEREN KNOP

In museum de Koperen Knop in Hardinxveld Giessendam (Z-H) is nog tot 5 november een expositie met als thema STAD EN LANDSCHAP VERBEELD DOOR KUNSTENAARS waaraan de Steekplussers Hannelieke van de Beek en Willy Schut meedoen.

maandag 17 oktober 2011

EXPOSITIE JACKIE HOWARD

Op 6 november kunt u nog gaan kijken naar een expositie van o.a. Jackie Howard in Galerie H10a in Apeldoorn.


maandag 10 oktober 2011

CORA DE KOK PRIJSWINNAAR GROENE HART VAN ZUID-HOLLAND

Cora met het winnende werk


Steekpluslid Cora de Kok heeft de 2-jaarlijkse kunstprijs van het Groene Hart van Zuid-Holland voor professionals gewonnen.
Van 8 oktober tot en met 4 november worden de ingezonden werken geëxposeerd in Galerie en Beeldentuin Hoeve Rijlaarsdam te Nieuwkoop.
Tijdens de expositie kunnen alle bezoekers hun stem uitbrengen en werken nomineren voor de Rabo Publieksprijs 2011.  Professionals en amateur kunstenaars in alle kunstdisciplines uit heel Nederland kunnen zich inschrijven voor deze kunstcompetitie.

maandag 3 oktober 2011

EXPOSITIE RINY SMITS e.a. IN UITHOORN

Steekplusser Riny Smits neemt deel aan een groepsexpositie.

 
Excuses voor de  slechte leesbaarheid van de kaart. Ik kon het niet scherper krijgen. Het bestand was te klein.
Hieronder nog de belangrijkste gegevens:

-->
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 9 oktober 2011  om 15.00 uur door Inge Evers.

Muzikale omlijsting door Kyrian Esser aan de piano.Tentoonstelling van 9 oktober t/m 13 november 2011-10-03

openingstijden :

Donderdag/vrijdag 14.00 – 17.00 uur t/m 30 oktober

Vanaf 3 november/wintertijd donderdag/vrijdag 14.00 – 16.00 uur

Zaterdag/zondag 12.00 – 17.00Adres :

Grevelingen 50

1423 DN Uithoorn