PROFIEL


Textielgroep Steek Plus bestaat uit een tachtigtal kunstenaars. Door de verschillende achtergronden van de leden is er een grote diversiteit in werk binnen de groep.
De leden van Steek Plus ontmoeten elkaar twee maal per jaar om recent werk te laten zien en te bespreken. Ook worden dan nieuwe technieken uitgewisseld. De opbouwende kritiek en de adviezen die men elkaar geeft, werken inspirerend en stimulerend. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen gehouden en/of demonstraties gegeven door (gast-)sprekers. Er wordt jaarlijks een thema afgesproken, dat de leden vervolgens op heel eigen manier in hun werk tot uitdrukking brengen.
“Steken” en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden er ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen. Om vakkennis op te doen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, worden er regelmatig workshops georganiseerd en bezocht.Veel belangstelling gaat uit naar experimenteel werk, met name het opfrissen van oude technieken en het uitproberen van nieuwe techniek- en materiaalcombinaties.

Om de textielkunst onder de aandacht van een ruim publiek te brengen, wordt er door de leden van Steek Plus met regelmaat landelijk geëxposeerd.
Steek Plus onderhoudt nauwe banden met de Stichting Textiel Plus, die het bekendheid geven aan en het bevorderen van textiele vormgeving in Nederland als haar taak ziet.

Textile group 'Steek (stitch) Plus' is made up of about 80 artists. Because of the diverse backgrounds of the members the work within the group is very varied.

The members of Steek Plus meet twice a year to show and discuss recent work and new techniques are exchanged. The constructive criticism and advice we give each other is inspiring and stimulating. Talks and/or demonstrations are often given during these meetings. Every year a theme is agreed on, that the members can interpret in their own way in their work. Stitching and fabric form the basis of most work, but many other techniques and materials are also used. Paper (hand made), copper, wire, nylon, tyvek, and polyester film, are just a few examples. Workshops to increase professional knowledge and stimulate personal development are regularly organized and visited. There is a great deal of interest in experimental work, namely reviving old techniques and trying out new techniques and material combinations.

startpagina

woensdag 8 januari 2014

expositie in De Koperen Knop

Tijdens de opening op zaterdag 11 januari wordt een modeshow gegeven onder leiding van Jackie Habets

maandag 6 januari 2014

Geeske van Drogenbroek exposeert in de Kloosterkapel te Vorstenbosch

Een verrassende waterkant
Expositie 11 januari- 8 februari 2014 
Op 11 en 12 januari van 11 tot 16 uur is Geeske zelf aanwezig.
11 januari om 3 uur vertelt ze  over haar werk.


adres: Kloosterkapel, Kerkstraat 8, Vorstenbosch

interview Tanny Louwerse in ledenblad Vrouwen van Nu


woensdag 1 januari 2014

expositie Hélène Derkx

De Zevensprong

The exposition is called :’’The Zevensprong’’,
 7 artists ,7 techniques, 7 themes, 7 paintings or objects, within 7 meters.
Hélène Derkx , member of Steekplus, exposes the ’’ 7 sins’’ in textiles  and mixed –media. Hélène was inspired by Jeroen Bosch ,a famous Dutch painter (1453 – 1516 ),Jeroen Bosch painted the 7 sins as a big morality painting in which he shows people as sinners.
Hélène made her 7 sins as a mean to expose her selfportraits, she is  sometimes, the principal part in her 7 sins ,sometimes she shows only her eyes or her mouth or very subtle just photo negatives.

De expositie heet :’’De Zevensprong’’ ,een tentoonstelling  waar  7 kunstenaars ,in  7 verschillende technieken  ,in  7 thema’s , 7 schilderijen of objecten  op 7 meter,  hun werk tonen.
Hélène Derkx  exposeert de 7 hoofdzonden , zij werd geinspireerd door Jeroen Bosch .Hij schilderde de 7 hoofdzonden als moraliserend werk en beeldde  mensen af als zondaars.
Hélène maakte  haar  7 hoofdzonden in textiel en mixed-media  en integreerde haar  zelfportretten waarbij zij  af en toe een hoofdrol speelt ,soms beeld ze  alleen haar ogen of meerdere monden af, of gebruikt zij heel  subtiel  foto negatieven.
Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om te gaan kijken zijn de zeven hoofdzonden  ook hieronder te zien.
Afgunst/Jealousy

Gulzigheid/Glutony

Hebzucjt/Greedy

Luiheid/Laziness

IJdelheid/Vanity

Wellust/Sensuality

Woede/Fury